TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ EKONOMİK İLİŞKİLERİNDE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR! - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Yapilandirmada Son Firsat Bugün!
YAPILANDIRMADA SON FIRSAT BUGÜN!
31 Ağustos 2023
Sistem Global Danışmanlık Ağustos 2023 Geli̇şmeler
AĞUSTOS 2023 GELİŞMELER
18 Eylül 2023
Sistem Global Danışmanlık Yapilandirmada Son Firsat Bugün!
YAPILANDIRMADA SON FIRSAT BUGÜN!
31 Ağustos 2023
Sistem Global Danışmanlık Ağustos 2023 Geli̇şmeler
AĞUSTOS 2023 GELİŞMELER
18 Eylül 2023

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ EKONOMİK İLİŞKİLERİNDE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR!

Sistem Global Danışmanlık Türki̇ye Cumhuri̇yeti̇ İle Bi̇rleşi̇k Arap Emi̇rli̇kleri̇ Ekonomi̇k İli̇şki̇leri̇nde Yeni̇ Dönem Başliyor!

Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında imzalanan “Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması” 1 Eylül 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere imzalandı.

İmzalanan anlaşma ile mal ticaretinde pazara giriş kapsamında tüm tarife satırlarının %80’i taraflarca taviz kapsamına alınmıştır. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre, Türkiye’nin küresel anlamda rekabetçi olduğu otomobiller, ticari araçlar, beyaz eşya, petro-kimya ürünleri, tekstil ve halı, ayakkabılar, plastik ürünleri ile makineler ve çeşitli elektronik cihazlar başta olmak üzere pek çok sektörde önemli kazanımlar elde edildi.

Anlaşmanın yansıması olarak Türkiye Cumhuriyeti hükümeti tarafından, Türkiye’nin Birleşik Arap Emirliklerinden Türkiye Cumhuriyeti ile BAE arasında imzalanan ekonomik ortaklık anlaşmasına ilişkin gümrük tarifeleri de 31.08.2023 Tarih ve 32295 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yeniden düzenlendi.

Bu karar ile Türkiye’nin Birleşik Arap Emirliklerinden ithal edeceği, tarife kontenjanında belirtilen miktar/tonajdaki, açıklanan tarım ve sanayi ürünlerinin gümrük vergisi oranı %0 olarak belirlendi.

Türkiye Cumhuriyetinin Birleşik Arap Emirliklerinden yapacağı ithalat için değişen gümrük tarifelerini gösteren resmi gazetelere ve uygulama tebliğlerine ise aşağıdaki linklerden ulaşılabilirsiniz.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/08/20230831-4.pdf

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/08/20230831-3.pdf

Kaynak: https://ticaret.gov.tr/haberler/turkiye-bae-kapsamli-ekonomik-ortaklik-anlasmasinin-yururluge-girisi-ile-ilgili-basin-bildirisi

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Şirketinizin Kuruluşundan Globalleşmesine Kadar Her Adımda Sizinle Birlikte Yürüyoruz…