KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU'NUN 19.03.2021 TARİHİNDE YAYINLAMIŞ OLDUĞU KARAR ÖZETLERİ - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık 600.000 Tl Üzeri̇nde Ücret Geli̇ri̇ Elde Edenler İçi̇n Geli̇r Vergi̇si̇ Beyannamesi̇ Vermesi̇ Zorunlu!(Son 8 Gün)
600.000 TL ÜZERİNDE ÜCRET GELİRİ ELDE EDENLER İÇİN GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERMESİ ZORUNLU!(SON 8 GÜN)
23 Mart 2021
Ki̇şi̇sel Veri̇leri̇ Koruma Kurulu'Nun 18.05.2021 Tari̇hi̇nde Yayinlamiş Olduğu Karar Özetleri̇-1
KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU’NUN 29.03.2021 TARİHİNDE YAYINLAMIŞ OLDUĞU KARAR ÖZETLERİ
31 Mart 2021
Sistem Global Danışmanlık 600.000 Tl Üzeri̇nde Ücret Geli̇ri̇ Elde Edenler İçi̇n Geli̇r Vergi̇si̇ Beyannamesi̇ Vermesi̇ Zorunlu!(Son 8 Gün)
600.000 TL ÜZERİNDE ÜCRET GELİRİ ELDE EDENLER İÇİN GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERMESİ ZORUNLU!(SON 8 GÜN)
23 Mart 2021
Ki̇şi̇sel Veri̇leri̇ Koruma Kurulu'Nun 18.05.2021 Tari̇hi̇nde Yayinlamiş Olduğu Karar Özetleri̇-1
KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU’NUN 29.03.2021 TARİHİNDE YAYINLAMIŞ OLDUĞU KARAR ÖZETLERİ
31 Mart 2021

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU’NUN 19.03.2021 TARİHİNDE YAYINLAMIŞ OLDUĞU KARAR ÖZETLERİ

Ki̇şi̇sel Veri̇leri̇ Koruma Kurulu'Nun 18.05.2021 Tari̇hi̇nde Yayinlamiş Olduğu Karar Özetleri̇-1

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU'NUN 18.05.2021 TARİHİNDE YAYINLAMIŞ OLDUĞU KARAR ÖZETLERİ-1

İŞYERİ UYGULAMASI- Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 28/05/2020 tarihli ve 2020/435 sayılı Karar Özeti

İşten ayrılan çalışanın savunma yazısı, istifa dilekçesi ve türev özlük evrakları kişisel veri niteliğindedir ve 6698 SK’nın 11’inci maddesi kapsamında veri sorumlusu işverenden bunların talebi halinde bir örneğinin işten ayrılana verilmesi gerekir.

İŞYERİ UYGULAMASI- Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 20/05/2020 tarihli ve 2020/404 sayılı Karar Özeti

Açık rıza belirli konuya ilişkin olmalıdır ve özgür iradeye dayanmalıdır, yanlış örnek: “(…) sayılan kişisel veriler dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın (…)”.

Çalışanın kişisel verilerin işlenmesine dair muvafakatnamesi özgür iradeye dayandığından özlük dosyasının tamamlanmasında esas alınacak bir belge değildir.

Çalışanın eş ve çocuklarına dair kişisel veriler çalışandan alınan açık rızaya dayalı olarak işlenemez.

Parmak izinin hash yöntemiyle (algoritmik değere dönüştürülerek) saklanması onun biyometrik veri özelliğini ortadan kaldırmaz. Fiziksel mekan güvenliğinin temininde biyometrik veri işleme faaliyetlerine alternatif giriş esnasında manyetik kart sistemi, RFID etiketi, cep telefonuna gönderilecek bir SMS’in sisteme girilmesi gibi alternatif yollar işletilmesi tercih edilmelidir.

Sunucuları yurtdışında bulunan hizmetlerin (örneğin gmail e-posta hizmet altyapısının) kullanımı yurtdışına veri aktarımı teşkil eder.

HASTANELER- Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 20/05/2020 tarihli ve 2020/407 sayılı Karar Özeti

Hastane çalışanı doktorun hastaneden tahlil hizmeti alan hastanın verilerini hastanın onayı olmaksızın hastane çalışanı olmayan doktor asistanına aktarması veri güvenliği ihlalidir ve hastanenin sorumluluğunu doğurur.

HASTANELER- Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 14/05/2020 tarihli ve 2020/379 sayılı Karar Özeti

Çalışanın verisini reklam amacıyla kurumsal internet sitesinde paylaşan tıp merkezi, çalışan işten ayrıldığında ve/veya çalışan bu verinin imhasını talep ettiğinde paylaşımı sonlandırarak bu imha talebini yerine getirmelidir.

KAMU SEKTÖRÜ- Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 20/05/2020 tarihli ve 2020/396 sayılı Kararı

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 109 uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince özlük dosyalarının tutulma esasları ile özlük dosyalarında yer alacak belgelere ilişkin usul ve esasların Devlet Personel Başkanlığınca (DPB) belirlenir. 2 Seri No’lu Kamu Personeli Genel Tebliğ gereğince ise memur hakkında yapılan disiplin soruşturmalarına ilişkin evraklar ile verilen disiplin cezaları, yargı organlarınca memur hakkında verilmiş karar örnekleri, görevden uzaklaştırmaya ilişkin belgeler ile varsa inceleme, soruşturma ve denetim raporları memur özlük dosyasının bir parçasıdır. Bu nedenle memura ait ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirlerinin özlük evrakı içeriğinde yer almasında açık rıza şartı aranmaz.

KAMU SEKTÖRÜ- Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 05/05/2020 tarihli ve 2020/336 sayılı Karar Özeti

Bilgi edinme başvurusunda bulunan kişinin talebi karşılanırken başvuruya dair cevabın doğrudan talepte bulunan ilgili kişiye iletilmesi gerekir. İlgili kişinin bağlı olduğu birime gönderilen cevap yazısı veri güvenliği ihlali oluşturur.

ARAÇ KİRALAMA- Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 05/05/2020 tarihli ve 2020/335 sayılı Karar Özeti

İlgili kişi tarafından veri sorumlusuna yapılan başvuru daha önce bir tüzel kişi tarafından yapılmış ve başvurunun gereği bu tüzel kişiye karşı yerine getirilmiş olsa da ilgili kişinin başvurusu ayrıca karşılanmalıdır.

Başkaca veri işleme şartı bulunan hallerde açık rıza alınmamalıdır ve rıza hizmet şartı olarak sunulmamalıdır.

HUKUK BÜROLARI- Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 09/02/2021 tarihli ve 2021/111 sayılı Karar Özeti

Avukat tarafından müvekkilinin kendisine teslim etmediği kişisel veriler vekalet ilişkisi kapsamında işlenemez. Aksi durumda bu veriler müvekkilin kayıt sistemine kaydedilmiş olsa dahi avukat veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmiş olur.

İlgili kişiye ulaşmak için ilgili kişi yakınlarının iletişim bilgileri kullanılamaz.

Avukat tarafından müvekkilin veri kayıt sistemine kaydedilen verilerin doğruluğundan ve güncelliğinden müvekkil sorumludur. Müvekkil veri sorumlusu sıfatıyla bu kayıt sistemleri üzerinde gerekli denetimleri gerçekleştirilmelidir.

İNTERNET GAZETESİ- Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 22/05/2020 tarihli ve 2020/414 sayılı Karar Özeti

Basın özgürlüğü ile kişilik hakları karşı karşıya geldiğinde haber şu kriterler doğrultusunda değerlendirilmelidir:

a) Kamu ilgi ve yararı taşıması: Siyasetçiler ve kamu görevlileri ile ilgili haberlerde basın özgürlüğüne müdahale daha dar yorumlanabilirken, rüşvet, yolsuzluk gibi suçların kamuoyuna iletilmesine ve tartışılmasına yönelik haberlerde basın özgürlüğü ön plana çıkar.     

b) Gerçek ve güncel olması: Geçmişteki bir olayın haber olarak gündeme getirilmesi için kamu yararının bulunması gerekir.

c) Özü ile biçimi arasındaki denge: Haberde yararı bulunmayan değerlendirmelere yer verilmemelidir.
 
KVKK hakkındaki güncel haberler ve makaleler için KVKK e-mail listemize üye olabilirsiniz. Üye olmak için lütfen kvkk@sistemglobal.com.tr adresine katılma talebinizi iletiniz.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…