KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU'NUN 29.03.2021 TARİHİNDE YAYINLAMIŞ OLDUĞU KARAR ÖZETLERİ - Sistem Global Danışmanlık
Ki̇şi̇sel Veri̇leri̇ Koruma Kurulu'Nun 18.05.2021 Tari̇hi̇nde Yayinlamiş Olduğu Karar Özetleri̇-1
KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU’NUN 19.03.2021 TARİHİNDE YAYINLAMIŞ OLDUĞU KARAR ÖZETLERİ
24 Mart 2021
Sistem Global Danışmanlık Ar-Ge, Ür-Ge Ve İnovasyon Destek Programi İlk Çağrisina Çikildi
AR-GE, ÜR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI İLK ÇAĞRISINA ÇIKILDI
2 Nisan 2021
Ki̇şi̇sel Veri̇leri̇ Koruma Kurulu'Nun 18.05.2021 Tari̇hi̇nde Yayinlamiş Olduğu Karar Özetleri̇-1
KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU’NUN 19.03.2021 TARİHİNDE YAYINLAMIŞ OLDUĞU KARAR ÖZETLERİ
24 Mart 2021
Sistem Global Danışmanlık Ar-Ge, Ür-Ge Ve İnovasyon Destek Programi İlk Çağrisina Çikildi
AR-GE, ÜR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI İLK ÇAĞRISINA ÇIKILDI
2 Nisan 2021

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU’NUN 29.03.2021 TARİHİNDE YAYINLAMIŞ OLDUĞU KARAR ÖZETLERİ

Ki̇şi̇sel Veri̇leri̇ Koruma Kurulu'Nun 18.05.2021 Tari̇hi̇nde Yayinlamiş Olduğu Karar Özetleri̇-1

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU'NUN 18.05.2021 TARİHİNDE YAYINLAMIŞ OLDUĞU KARAR ÖZETLERİ-1

BANKALAR- Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 09/02/2021 tarihli ve 2021/115 sayılı Karar Özeti

Müşteri yakınının kişisel verilerinin işlenmesi ve hukuk bürosu gibi dış hizmet sağlayıcılara aktarılması müşteri yakınının açık rızasını gerektirir.

BANKALAR- Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 13/02/2020 tarihli ve 2020/118 sayılı Karar Özeti

Banka tarafından müşteriye ait hesap ve kiralık kasa bilgileri icra iflas mevzuatı çerçevesinde kendisine gönderilen haciz ihbarnamesine cevaben İcra Dairesine vermesi, İcra Dairesinin işlemleri hukuka aykırı olsa dahi bankanın sorumluluğunu doğurmaz.

BANKALAR- Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 30/01/2020 tarihli ve 2020/78 sayılı Karar Özeti

İlgili kişinin telefonlar aranması suretiyle cevaplanamaz.
Müşterinin kredi kartı hesap eksterisinin bireysel eposta hesabı yerine ortağı olduğu firma eposta hesabına gönderilmesi hukuka aykırıdır.

HASTANELER-Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 03/02/2021 tarihli ve 2021/84 sayılı Karar Özeti

Hastalara SMS gönderilmesi için sabit telefon hizmeti sağlayan bir işletmeci (1. STH) ile anlaşma yapılması ve söz konusu anlaşma kapsamında hastanede tedavi gören hastalara ait telefon numaralarının 1. STH ile paylaşıldığı ve içeriği hastaneleri tarafından belirlenen SMS metinlerinin 1. STH tarafından hastalara gönderildiği, bununla birlikte hastane nezdinde kayıtlı bulunan hastalara ait telefon numaralarına, öncesinde hastanelerinde çalışan ancak görevinden ayrılan bir doktora hasta sağlamak adına doktorun ismi ve soyismi başlığı altında geçiş yaptığı yeni hastanenin isim ve iletişim bilgileri ile başka bir STH’ye (2. STH) ait numara taşınabilirliği yönlendirme kodunu içerir SMS’lerin gönderilmesi 1. STH tarafından kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlendiğini gösterir ve veri güvenliği ihlali oluşturur.

NİHAİ KULLANICI- Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 11/08/2020 tarihli ve 2020/608 sayılı Karar Özeti

Veri sorumlusu kanalları üzerinden bilet almakta olan 05*******2 telefon numarasının kullanıcısı gerçek kişinin satın aldığı biletle ilişkili olarak ilgili kişiye ait 05********4 telefon numarasını veri sorumlusu ile paylaştığının anlaşıldığı, bu kapsamda veri sorumlusunun müşterilerine alınan biletlere ilişkin SMS hizmeti sunarken başka bir telefon numarasına SMS gönderilmesi seçeneği de sunulmuş olup müşteri hatası nedeniyle bilet bilgilerinin yanlış kişiye gönderilmesinde veri sorumlusunun ihlali yoktur.

NİHAİ KULLANICI- Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 30/06/2020 tarihli ve 2020/504 sayılı Karar Özeti

İlgili kişinin çağrı merkezi ile gerçekleştirdiği görüşmeye ait olan ses kaydının talep halinde ilgili kişiye yazıya dökülmesi suretiyle bir nüshasının yazılı yahut e-posta yolu ile iletilmesi gerekir.

ÖLENE AİT VERİLER- Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 30/06/2020 tarihli ve 2020/507 Sayılı Karar Özeti

Vefat eden kişinin yasal mirasçısı merhuma ait verileri Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik kapsamında ilgili sağlık kurumundan talep edebilir ve fakat merhum adına Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na şikayet hakkını kullanamaz.

KARGO ŞİRKETİ- Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 25/06/2020 tarihli ve 2020/494 sayılı Karar Özeti

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunun 2016/DK – YED/517 sayılı kararı ile onaylanan “Posta Gönderilerine İlişkin Güvenlik Tedbirlerine Yönelik Usul ve Esaslar” düzenlemesinin “Posta gönderilerinin görüntüleme cihazları ile kontrolü” başlıklı 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan, “Hizmet sağlayıcılarının posta gönderilerini kabul merkezlerinde kamera sistemi kurularak kayıtlar, gerektiğinde ilgili mercilere sunulmak üzere en az bir (1) ay süreyle saklanır.” hükmü gereğince veri sorumlusu kargo şirketi tarafından kamera kaydı alınması ve savunma amacıyla iş uyuşmazlığı kapsamında mahkemeye sunulması hukuka uygundur.

VERGİ DENETİMLERİ- Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 13/02/2020 tarihli ve 2020/120 sayılı Karar Özeti

Vergi Usul Kanunu ve sair mevzuat hükümleri doğrultusunda vergi incelemesi kapsamında mükellefle ilgili kimselerin hesap durumları elde edilebilir, mükellefin %100 ortağı tarafından kendilerine vekâlet verilen kişilerin şirketi temsil yetkisini haiz olmaları nedeniyle bu kişilerin “mükellefle ilgili kimseler” kapsamında değerlendirilmesi mümkündür.

ESKİ İŞVEREN- Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 11/02/2020 tarihli ve 2020/108 sayılı Karar Özeti

Eski çalışanın hangi verilerinin yeni/potansiyel işverenle paylaşıldığı konusundaki bilgi talebi eski işverence karşılanmalıdır.KVKK hakkındaki güncel haberler ve makaleler için KVKK e-mail listemize üye olabilirsiniz. Üye olmak için lütfen kvkk@sistemglobal.com.tr adresine katılma talebinizi iletiniz.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…