ARTIK BANKACILIK İŞLEMLERİNDE ISLAK İMZA SAYFASI KAPANIYOR MU? - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Ar-Ge, Ür-Ge Ve İnovasyon Destek Programi İlk Çağrisina Çikildi
AR-GE, ÜR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI İLK ÇAĞRISINA ÇIKILDI
2 Nisan 2021
Sistem Global Danışmanlık Hami̇li̇ne Yazili Pay Senetleri̇nde Yeni̇ Dönem
HAMİLİNE YAZILI PAY SENETLERİNDE YENİ DÖNEM
7 Nisan 2021
Sistem Global Danışmanlık Ar-Ge, Ür-Ge Ve İnovasyon Destek Programi İlk Çağrisina Çikildi
AR-GE, ÜR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI İLK ÇAĞRISINA ÇIKILDI
2 Nisan 2021
Sistem Global Danışmanlık Hami̇li̇ne Yazili Pay Senetleri̇nde Yeni̇ Dönem
HAMİLİNE YAZILI PAY SENETLERİNDE YENİ DÖNEM
7 Nisan 2021

ARTIK BANKACILIK İŞLEMLERİNDE ISLAK İMZA SAYFASI KAPANIYOR MU?

Sistem Global Danışmanlık Artik Bankacilik İşlemleri̇nde Islak İmza Sayfasi Kapaniyor Mu?

Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik Yayımlandı!

Bankaların potansiyel müşterilerinin kimliklerini uzaktan tespit edebilmelerine ve bilişim veya elektronik haberleşme cihazları üzerinden yazılı şeklin yerine geçecek bir şekil ile ya da mesafeli olarak sözleşme ilişkisinin kurulmasına yönelik düzenlemeleri içeren Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine Ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”), 01.05.2021 tarihinde yürürlüğe girmek üzere, 01.04.2021 tarihli ve 31441 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Yapılan bu düzenleme ile bankacılık işlemlerinin dijital ortamda yapılması kolaylaşmış oldu.

UZAKTAN KİMLİK TESPİTİ

Yönetmelik’in 4. maddesinde düzenlendiği üzere, uzaktan kimlik tespiti, banka müşteri temsilcisi ile müşterinin fiziksel olarak aynı ortamda bulunmasına gerek olmaksızın, çevrim içi olarak görüntülü görüşme ile yapılacak olup bankalar tarafından yüz yüze yapılmakta olan kimlik tespitinde uygulanan güvenlik önlemleri ile aynı seviyede önlemleri içermesi zorunlu olacaktır. Müşteri temsilcisi ve müşteri arasında yapılacak olan görüntülü görüşme sırasında müşteri temsilcisi, müşteriye müşterinin kimliğini tespite yönelik birtakım sorular yöneltecek ve müşterinin kimlik belgesinin görüşmede görüntülenmesi suretiyle doğrulanacaktır. Yönetmelik kapsamında uygulanacak uzaktan kimlik tespiti sürecinde, kişinin uzaktan kimlik tespitinin yapılması amacıyla özel nitelikli kişisel verilerden sadece biyometrik verisi kullanılabilecek ve kişinin buna dair açık rızasının elektronik ortamda kayıt altına alınması gerekecektir. Uzaktan kimlik tespitinin tamamlanmasıyla müşteri, banka müşteri temsilcisi tarafından kendisine sunulabilecek bankacılık hizmetleri hakkında bilgilendirilebilecek ve müşterinin banka müşterisi olacağını kabul ettiğine ilişkin sözlü onay alınması ile süreç tamamlanacaktır.

UZAKTAN KİMLİK TESPİTİNDE SORUMLULUK

Yapılan bu düzenleme ile banka işlemlerinin daha kolay bir şekilde dijital olarak ilerlemesi sağlanmakla birlikte bankaların birtakım sorumlulukları bulunmaktadır. Yönetmelik ile banka müşteri temsilcisinin konu ile ilgili alması gereken eğitimler ve bankaların müşteri temsilcilerine sağlaması gereken ortam ve uzaktan yapılacak bankacılık işlemlerinin suiistimalinin önüne geçebilmek adına bankalar tarafından alınması gereken güvenlik önlemlerine ilişkin düzenlemeler getirilmiştir.

Yönetmelik’in 10. maddesi uyarınca, bankalar tarafından uzaktan kimlik tespiti sürecinin tamamı, sürecin tüm adımlarını içerecek ve denetlenebilir olmasını sağlayacak şekilde kayıt altına alınacak ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca saklanacaktır. Ek olarak, bankalar uzaktan kimlik tespiti için kullanılan çözümleri kişiyi yanlış tespit etme riskini en aza indirecek şekilde kullanılmasını sağlamakla yükümlü olacak ve müşterilere ya da üçüncü bir tarafa yükümlülük doğuran işlemlerde itiraz halinde ispat yükümlülüğü bankalarda bulunacaktır. Bu sebeple bankalar, görüşme sırasında yapılacak olan işlemin türüne ve tutarına bağlı olarak ilave güvenlik ve kontrol yöntemleri uygulayabilecektir.

ELEKTRONİK ORTAMDA SÖZLEŞME İLİŞKİSİNİN KURULMASINA İLİŞKİN GETİRİLEN DÜZENLEMELER

Yönetmelik’in 12. maddesi doğrultusunda, uzaktan kimlik tespitinin yapılmasını ya da şubeler aracılığıyla müşteri kimliğinin yüz yüze tespit edilmesini müteakiben, söz konusu sözleşmenin bütün şartlarının, müşterinin okuyabileceği şekilde Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik’in (“BSEBY”) düzenlediği internet bankacılığı ya da mobil bankacılık dağıtım kanallarından herhangi biri üzerinden müşteriye iletilmesi ve müşteriye iletilen sözleşmenin BSEBY’nin 38. ve 39. maddeleri uyarınca internet bankacılık veya mobil bankacılık sistemi üzerinden müşteriye özgü şifreleme gizli anahtarı ile imzalanarak bankaya iletilmesi suretiyle resmi şekle tabi olmayan sözleşmeler için yazılı şekil şartı gerçekleşmiş sayılacaktır.

SONUÇ

Devam eden koronavirüs salgınının etkileri düşünüldüğünde, 01.05.2021 tarihinde yürürlüğe girecek olan Yönetmelik ile gerek müşteriler gerekse de bankalar açısından bankacılık işlemlerinde kolaylık sağlanmakta ve yukarıda detaylarına yer verildiği şekilde bankacılık işlemlerinin elektronik ortamda daha etkin bir şekilde gerçekleştirilebilme imkanı sağlanmaktadır.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…