AR-GE, ÜR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI İLK ÇAĞRISINA ÇIKILDI - Sistem Global Danışmanlık
Ki̇şi̇sel Veri̇leri̇ Koruma Kurulu'Nun 18.05.2021 Tari̇hi̇nde Yayinlamiş Olduğu Karar Özetleri̇-1
KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU’NUN 29.03.2021 TARİHİNDE YAYINLAMIŞ OLDUĞU KARAR ÖZETLERİ
31 Mart 2021
Sistem Global Danışmanlık Artik Bankacilik İşlemleri̇nde Islak İmza Sayfasi Kapaniyor Mu?
ARTIK BANKACILIK İŞLEMLERİNDE ISLAK İMZA SAYFASI KAPANIYOR MU?
5 Nisan 2021
Ki̇şi̇sel Veri̇leri̇ Koruma Kurulu'Nun 18.05.2021 Tari̇hi̇nde Yayinlamiş Olduğu Karar Özetleri̇-1
KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU’NUN 29.03.2021 TARİHİNDE YAYINLAMIŞ OLDUĞU KARAR ÖZETLERİ
31 Mart 2021
Sistem Global Danışmanlık Artik Bankacilik İşlemleri̇nde Islak İmza Sayfasi Kapaniyor Mu?
ARTIK BANKACILIK İŞLEMLERİNDE ISLAK İMZA SAYFASI KAPANIYOR MU?
5 Nisan 2021

AR-GE, ÜR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI İLK ÇAĞRISINA ÇIKILDI

Sistem Global Danışmanlık Ar-Ge, Ür-Ge Ve İnovasyon Destek Programi İlk Çağrisina Çikildi

KOSGEB tarafından Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı İlk Çağrısına Çıkıldı!
2021 – 01 sayılı Proje Teklif Çağrısının genel amacı, “Orta yüksek ve yüksek teknoloji düzeyinde faaliyet gösteren Küçük işletmelerle ve Orta Büyüklükteki işletmelerin, kritik teknolojilerdeki Ar-Ge ve İnovasyon ile Ür-Ge Projelerinin nitelikli bir şekilde desteklenerek uygulamaya geçirilmesinin sağlanmasıdır.
 
Destek Üst Limiti;
Küçük İşletmeler için 1.500.000 TL,
Orta Büyüklükteki İşletmeler için 6.000.000 TL‘dir.
 

Çağrı Kapsamındaki Destekler;

 KÜÇÜK İŞLETME Destek Üst LimitleriORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETME Destek Üst Limitleri
A) Nitelikli Personel Giderleri300.000 TL500.000 TL
B1) Makine-teçhizat, donanım, hammadde, yazılım ve hizmet alımı giderleri desteği400.000 TL2.000.000 TL
B2) Makine-teçhizat, donanım, hammadde, yazılım ve hizmet alımı giderleri desteği (Geri Ödemeli)400.000 TL3.000.000 TL
C) Sınai mülkiyet hakları giderleri desteği150.000 TL200.000 TL
Ç) Test-analiz ve belgelendirme giderleri desteği150.000 TL200.000 TL
D) Diğer giderler desteği100.000 TL100.000 TL
D1) Proje Danışmanlık Desteği40.000 TL40.000 TL
D2) Eğitim Desteği40.000 TL40.000 TL
D3) Proje Tanıtım Desteği30.000 TL30.000 TL
D4)Yurtiçi ve Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İş birliği Ziyareti Desteği40.000 TL40.000 TL

· Desteklerdeki desteğe ilişkin üst limitler dışındaki şartlar ve hususlar Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Uygulama Esaslarında belirtildiği şekilde uygulanacaktır.

Proje Süresi;
En az 8 ay ve en fazla 24 ay‘dır.
Bu sınırlar içinde olmak kaydıyla proje süresi, 4 ayın katları olacak şekilde başvuru sahibi tarafından belirlenir.

Proje Başvuru Tarihleri;
25 Mart – 18 Mayıs 2021 (Başvuru Tarihleri)
20 Mayıs – 24 Mayıs 2021 (Mazeretli Başvuru Onaylama Tarihleri)

Başvuru sistemi 18 Mayıs 2021 günü saat 23:59’da başvuruya kapatılacaktır. Ancak herhangi bir mazeretten ötürü mağduriyet yaratmaması için 20 Mayıs 2021 günü saat 09:00 ile 24 Mayıs 2021 günü saat 23:59 arasında başvuruların tamamlanabilmesi ve onaylanabilmesi amacıyla başvuru sistemi açık olacaktır. Her halükârda 24 Mayıs 2021 günü saat 23:59’dan sonra başvuru sahibi tarafından ilgili tarih aralığında sistem üzerinden onaylanmayan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Hedef Sektör ve Uygun Proje Konuları;
Belirtilen hedef sektörlerdeki Küçük işletmeler ve Orta Büyüklükteki işletmeler, ilgili sektördeki konudan, ilişkili bir veya birkaçı ile birlikte Ar-Ge ve İnovasyon ile Ür-Ge projesi sunabilecektir.

NACE REV 2 sınıflamasına göre imalat sanayi sektörlerinde;

Birinci Sektör ve Konular:
Sektörler:

 • 29.1 Motorlu kara taşıtlarının imalatı 
 • 29.3 Motorlu kara taşıtları için parça ve aksesuar imalatı
 • 27.2 Akümülatör ve pil imalatı faaliyet gösteren işletmeler

Uygun Proje Konuları:  Otomotiv sektöründe kullanılmak üzere;

 1. Elektrikli ve/veya hidrojen ile çalışan motorlu kara taşıtları
 2. Pil (batarya) teknolojisi
 3. Yakıt hücresi konusunda ve/veya konularında

İkinci Sektör ve Konular:
Sektörler

 • 26.1 Elektronik bileşenlerin ve devre kartlarının imalatı
 • 26.3 İletişim ekipmanlarının imalatı
 • 26.4 Tüketici elektroniği ürünlerinin imalatı
 • 26.5 Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar ile saat imalatı (26.52 Kol saatlerinin, masa ve duvar saatlerinin ve benzerlerinin imalatı hariçtir.) faaliyet gösteren işletmeler

Uygun Proje Konuları:

 1. 5G ve ötesi teknolojiler dâhil olmak üzere yerli elektronik haberleşme şebeke ve altyapı bileşenleri kapsamında yeni nesil mobil haberleşme teknolojileri konularında başvurabilecektir.

Proje Teklif Çağrısı’na aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
https://www.kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/AR-GE%20UR-GE/23.03.2021/Proje_Teklif_C%CC%A7ag%CC%86r%C4%B1s%C4%B1-2021-01.pdf

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…