DÜŞÜK BEDELLİ İCRA DOSYALARI KAPATILIYOR - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Yeni̇den Değerleme İle Daha Az Kurumlar/Geli̇r Vergi̇si̇ Ödemek İçi̇n Son 2 Gün!
YENİDEN DEĞERLEME İLE DAHA AZ KURUMLAR/GELİR VERGİSİ ÖDEMEK İÇİN SON 2 GÜN!
30 Ocak 2023
Sistem Global Danışmanlık Türki̇ye 2022 Yili İhracat Değerlendi̇rmesi̇ Ve 2023 Planlamasi
TÜRKİYE 2022 YILI İHRACAT DEĞERLENDİRMESİ ve 2023 PLANLAMASI
30 Ocak 2023
Sistem Global Danışmanlık Yeni̇den Değerleme İle Daha Az Kurumlar/Geli̇r Vergi̇si̇ Ödemek İçi̇n Son 2 Gün!
YENİDEN DEĞERLEME İLE DAHA AZ KURUMLAR/GELİR VERGİSİ ÖDEMEK İÇİN SON 2 GÜN!
30 Ocak 2023
Sistem Global Danışmanlık Türki̇ye 2022 Yili İhracat Değerlendi̇rmesi̇ Ve 2023 Planlamasi
TÜRKİYE 2022 YILI İHRACAT DEĞERLENDİRMESİ ve 2023 PLANLAMASI
30 Ocak 2023

DÜŞÜK BEDELLİ İCRA DOSYALARI KAPATILIYOR

Sistem Global Danışmanlık Düşük Bedelli̇ İcra Dosyalari Kapatiliyor

25 Ocak 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “7420 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 2’inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ” ile Hazine Ve Maliye Bakanlığı 2000 Türk Lirası tutarı geçmeyen alacakların tasfiyesine ilişkin idari esasları belirledi.

İcra Takibi Yapılan Dosyalar Kapatılıyor

15/08/2022 tarihi itibarıyla icra takibi başlatılmış bulunan, borçlusu gerçek kişi olan ve her bir icra dosyası itibarıyla asıl alacak ve ferileri dâhil icra takibi başlatıldığı tarihteki takip talebinde yer alan takip tutarının 2.000 Türk lirasını aşmaması halinde, alacaklı veya vekilinin dosyadan açıkça feragat ettiğini belirten feragat dilekçelerini sunması üzerine icra müdürlüğü, takip talebinde yer alan asıl alacak ve ferilerini dikkate almak suretiyle talebi kabul edecek, hacizleri kaldıracak, dosyayı kapatacak ve dosyanın feragat nedeniyle kapatıldığına dair belge düzenleyecektir.

Merkezi Takip Sistemi (MTS) Üzerinden Takip Edilen Alacaklar Da Tebliğ Kapsamında

Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun” uyarınca tanzim edilen bir abonelik sözleşmesi gereğince icra takibi başlatılmış bulunan, borçlusu gerçek kişi olan ve her bir icra dosyası itibarıyla asıl alacak ve ferileri dâhil icra takibi başlatıldığı tarihteki takip talebinde yer alan takip tutarı 2.000 Türk lirasının üzerinde ise 15/8/2022 tarihi itibarıyla dosyada yapılmış tahsilatlar nedeniyle bakiye takip tutarı 2.000 Türk lirası ve altında kalması ve alacaklı avukatının alacak hakkından feragat etmesi halinde de ilgili dosyalar kapatılacaktır.

Ödemeler Hazine Payından Ve Evrensel Hizmet Katkı Payından Yapılacak

Hazine payı ödemekle mükellef işletmecilerin Kanun hükmünden yararlanarak alacaklarının takibinden vazgeçmeleri durumunda, takibinden vazgeçtikleri tutar içinde Hazine payı hesaplanmasını gerektirir alacak bulunması koşuluyla feragat edilen icra dosyasındaki takip tutarı ve/veya bakiye takip tutarının yüzde 18’lik kısmı, feragat tarihini takip eden aydan başlamak üzere ödemeleri gereken Hazine paylarından işletmeci tarafından mahsup edilecektir.

Hazine payı ödemekle yükümlü olmayan ancak evrensel hizmet katkı payı ödeme yükümlülüğü bulunan işletmecilerin alacaklarının takibinden vazgeçmeleri durumunda ise takibinden vazgeçtikleri tutar içinde evrensel hizmet katkı payı hesaplanmasını gerektirir alacak bulunması koşuluyla 15/08/2022 tarihi itibarıyla ilgili icra dosyasındaki takip tutarının yüzde biri, feragat tarihini takip eden ilk evrensel hizmet katkı payından işletmeci tarafından mahsup edilecektir.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…