Genç, Kadın Ve Mesleki Belge Sahibi Olanların İstihdamına Yönelik Teşviklerin Süresi Uzatıldı - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık İlave İstihdama İlişkin Teşvik Süreleri Uzatıldı.
İlave İstihdama İlişkin Teşvik Süreleri Uzatıldı.
3 Aralık 2020
Sistem Global Danışmanlık Normalleşme Desteği'Nin Süresi Uzatıldı
Normalleşme Desteği’nin Süresi Uzatıldı
4 Aralık 2020
Sistem Global Danışmanlık İlave İstihdama İlişkin Teşvik Süreleri Uzatıldı.
İlave İstihdama İlişkin Teşvik Süreleri Uzatıldı.
3 Aralık 2020
Sistem Global Danışmanlık Normalleşme Desteği'Nin Süresi Uzatıldı
Normalleşme Desteği’nin Süresi Uzatıldı
4 Aralık 2020

Genç, Kadın ve Mesleki Belge Sahibi Olanların İstihdamına Yönelik Teşviklerin Süresi Uzatıldı

Sistem Global Danışmanlık Genç, Kadın Ve Mesleki Belge Sahibi Olanların İstihdamına Yönelik Teşviklerin Süresi Uzatıldı

2/12/2020 tarihli ve 31322 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3247 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun Geçici 10’uncu maddesinde düzenlenen genç, kadın ve mesleki belge sahibi olanların istihdamına yönelik teşvik uygulamasının süresi 31/12/2022 tarihine kadar uzatılmıştır.

 Buna göre 31/12/2022 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere, bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince işe alınan ve fiilen çalıştırılanların; işe alındıkları tarihten önceki altı aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları, aynı döneme ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları ve bu maddede belirtilen diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinde sayılan ve 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı, işe alındıkları tarihten itibaren İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…