İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ YASAĞI, NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ VE ÜCRETSİZ İZİN SÜRELERİ UZATILDI! - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık 16. Proje Çağrisi Önceli̇kli̇ Ar-Ge Konulari
16. PROJE ÇAĞRISI ÖNCELİKLİ AR-GE KONULARI
4 Eylül 2020
Sistem Global Danışmanlık Yatırım Teşvikinde Son Değişiklikler
Yatırım Teşvikinde Son Değişiklikler
7 Eylül 2020
Sistem Global Danışmanlık 16. Proje Çağrisi Önceli̇kli̇ Ar-Ge Konulari
16. PROJE ÇAĞRISI ÖNCELİKLİ AR-GE KONULARI
4 Eylül 2020
Sistem Global Danışmanlık Yatırım Teşvikinde Son Değişiklikler
Yatırım Teşvikinde Son Değişiklikler
7 Eylül 2020

İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ YASAĞI, NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ VE ÜCRETSİZ İZİN SÜRELERİ UZATILDI!

Sistem Global Danışmanlık İş Sözleşmesi̇ni̇n Feshi̇ Yasaği, Nakdi̇ Ücret Desteği̇ Ve Ücretsi̇z İzi̇n Süreleri̇ Uzatildi!

31.07.2020 tarih 31202 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 30.07.2020 tarih 2811 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca 4857 sayılı İş Kanunu’nun (“Kanun“) geçici 10. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen “fesih yasağı” süresinin ve ikinci fıkrasında belirtilen işverenin işçiyi “ücretsiz izne çıkarma yetkisi” süresinin 17.09.2020 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmişti.

04.09.2020 tarihli 31234 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 03.09.2020 tarihli 2930 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“Karar“) uyarınca, Cumhurbaşkanı’na İş Kanunu geçici 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrası ile verilen yetkiyle, işverenin iş sözleşmesini feshedemeyeceği, işverenin tek taraflı olarak ücretsiz izne çıkartma yetkisi ve işçinin ücretsiz izne çıkarılması nedeniyle iş sözleşmesini haklı nedenle feshedemeyeceği dönemin, 17.09.2020 tarihinden iki ay süreyle daha uzatılmasına karar verilmiştir

Karar uyarınca 17 Kasım 2020 tarihine kadar işveren tarafından her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, Kanun’un 25 inci maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri dışında feshedilemeyecektir. 

Fesih yasağı süresinin uzatılması ile birlikte işverenin işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne çıkarma yetkisi de 17 Kasım 2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu değişikliğin sonucu olarak nakdi ücret desteği de yine 17 Kasım 2020 tarihine kadar uzamıştır.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…