16. PROJE ÇAĞRISI ÖNCELİKLİ AR-GE KONULARI - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Eği̇ti̇m Ve Öğreti̇m Hi̇zmetleri̇nde Kdv Orani Geçi̇ci̇ Olarak İndi̇ri̇ldi̇
EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİNDE KDV ORANI GEÇİCİ OLARAK İNDİRİLDİ
2 Eylül 2020
Sistem Global Danışmanlık İş Sözleşmesi̇ni̇n Feshi̇ Yasaği, Nakdi̇ Ücret Desteği̇ Ve Ücretsi̇z İzi̇n Süreleri̇ Uzatildi!
İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ YASAĞI, NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ VE ÜCRETSİZ İZİN SÜRELERİ UZATILDI!
4 Eylül 2020
Sistem Global Danışmanlık Eği̇ti̇m Ve Öğreti̇m Hi̇zmetleri̇nde Kdv Orani Geçi̇ci̇ Olarak İndi̇ri̇ldi̇
EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİNDE KDV ORANI GEÇİCİ OLARAK İNDİRİLDİ
2 Eylül 2020
Sistem Global Danışmanlık İş Sözleşmesi̇ni̇n Feshi̇ Yasaği, Nakdi̇ Ücret Desteği̇ Ve Ücretsi̇z İzi̇n Süreleri̇ Uzatildi!
İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ YASAĞI, NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ VE ÜCRETSİZ İZİN SÜRELERİ UZATILDI!
4 Eylül 2020

16. PROJE ÇAĞRISI ÖNCELİKLİ AR-GE KONULARI

Sistem Global Danışmanlık 16. Proje Çağrisi Önceli̇kli̇ Ar-Ge Konulari

I. Grup Öncelikli Ar-Ge Konuları {Bakanlık Destek Üst Limiti: 300.000 TL olup üniversiteler,
TÜBİTAK Ar-Ge birimleri, sivil toplum ve meslek kuruluşları, özel sektör kuruluşları (şahıs
şirketleri ve adi ortaklıklar hariç olmak üzere sermaye şirketleri) proje başvurusunda
bulunabilecektir. Diğer şartlar ise kılavuzda ve mevzuatta belirtilmektedir}

 1. Turunçgil uzun antenli böceği Anoplophora chinensis’in mücadele metodlarının
  belirlenmesi
 2. Önemli bitki hastalık, zararlı ve yabancı ot mücadelesinde yapay zekâ tabanlı tahmin uyarı
  modellerinin geliştirilmesi
 3. Kayısı ve antepfıstığında in-vitro çoğaltmaya uygun anaç geliştirilmesi ve yeni çeşit
  geliştirme
 4. Kurağa dayanıklı dış mekân süs bitkisi çeşitlerinin geliştirilmesi
 5. Meyve ve sebzede hasat öncesi pestisit kalıntı miktarlarını belirleyen taşınabilir cihazların
  geliştirilmesi
 6. Ayçiçeği, pamuk, şeker pancarı, mısır, yeşil mercimek ve kuru fasulye bitkilerinde ileri
  teknolojiler kullanılarak abiyotik ve biyotik stres faktörlerine dayanıklı/toleranslı, pazar
  taleplerine uygun çeşit geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması
 7. Sanayi entegrasyonuna yönelik tıbbi aromatik bitkiler ve boya bitkisi çalışmaları
 8. Levrek, çipura ve alabalık ile ilgili ıslah araştırmaları
 9. Hayvancılık ve su ürünlerinde verim artışına yönelik ıslah, yetiştiricilik sistem ve
  teknolojilerinin geliştirilmesi
 10. Yerel kaynaklardan organik, organomineral ve biyogübre üretimi
 11. Biyogaz tesislerinden çıkan sıvı fermente ürünün gübre olarak değerlendirilmesi
 12. Gemilere yerleştirilen meteorolojik istasyonlar ile meteorolojik verilerin işlenmesi ve
  model geliştirilmesi
 13. İklim değişikliğine uyum çalışmalarında tarımsal verimliliğin arttırılmasına yönelik
  çalışmalar
 14. Yarı iletken nanokristallerin seracılıkta kullanımı
 15. Tarımsal su yönetiminde; su kalitesi, sulama sistem malzemeleri ve drenaj çalışmalarında
  yeni teknik ve teknolojiler geliştirilmesi
 16. Zeytin karasuyu ve prinasının gıda sanayinde kullanılabilirliğinin araştırılması.
 17. Gıda ve yem analizlerinde kullanılan analitik standart, referans materyal gibi yurt dışından
  tedarik edilen malzemelerin ve yeterlilik testlerinin ülkemizde üretilmesinin sağlanması
 18. Alternatif bitkisel protein ekstratlarının yerli imkânlarla üretilmesi ve ticarileştirilmesi
 19. Hayvansal kaynaklardan gıda endüstrisi için jelatin üretimi
  TARIM EKONOMİSİ
 20. Ülkesel bazda, tarımsal ürünlerde üretim, pazarlama ve nihai tüketiciye ulaşana kadarki
  aşamalarda israf ve kayıpların belirlenmesi, belirleme metodolojisinin geliştirilmesi ve
  azaltılmasına ilişkin politika önerilerinin geliştirilmesi
 21. Bölgesel bazda, sürdürülebilir tarımsal işletme büyüklüğünün tespiti
 22. Bakanlık Ar-Ge Destek Programının etki analizi
  II. Grup Öncelikli Ar-Ge Konuları {Proje bütçesinin en fazla %70’i Bakanlık destek üst limiti
  olan 1.000.000 (Bir milyon) TL’yi aşmamak kaydıyla desteklenebilecek olup sadece özel
  sektör kuruluşları (şahıs şirketleri ve adi ortaklıklar hariç olmak üzere sermaye şirketleri)
  proje başvurusunda bulunabilecektir. Diğer şartlar ise kılavuzda ve mevzuatta
  belirtilmektedir}
 23. Kültür bitkilerindeki zararlı organizmalara karşı biyopestisitlerin yerli imkânlarla
  geliştirilerek ticari formlarının üretilmesi ve ruhsatlandırılması
 24. İlaç hammaddesi olarak değerlendirilebilecek endemik geofit türlerinin (Galantamin içeren
  endemik geofit türleri ve/veya Colchicum türleri) geliştirilmesi ve geliştirilen bu türlerden
  ilaç ve/veya ilaç hammaddesi gibi ticari ürünler üretilmesi
 25. Ülkemizde doğal olarak bulunan (Kuzugöbeği, İstiridye, Shitake, Çaşır, Kulacık, Reishi,
  Truf mantarı gibi) egzotik mantar türlerinde ticarete yönelik yerli misel üretiminin
  geliştirilmesi
 26. Yerel kışlık sebze (karnabahar, kırmızı pancar, kereviz, ıspanak, havuç, marul ) veya minör
  sebze gen kaynaklarından yararlanarak yeni çeşit geliştirilmesi
 27. Kapalı mekânda bitkisel üretim teknolojilerinin geliştirilmesi ve optimizasyonu
 28. Bitkisel üretim alanlarının belirlenmesi ve verim tahmininde uzaktan algılama ve yapay
  zekâ tabanlı sistemlerin geliştirilmesi
 29. Jeotermal enerji tesislerinin tarımsal üretime ve çevreye olan etkilerinin azaltılmasına
  yönelik sistemlerin geliştirilmesi
 30. Tarım ve hayvancılıkta sera gazı emisyonlarının analiz/ölçüm ve azaltılmasına yönelik
  sistemlerinin geliştirilmesi
 31. Tarımda atmosfere salınan sera gazlarını azaltan düşük karbonlu üretim teknolojilerinin
  geliştirilmesi
 32. Zeytin karasu ve pirinanın tarımda kullanımı için uygun metodların geliştirilmesi
 33. Hassas tarım teknolojilerinin geliştirilmesi
 34. Zirai mücadelede kendi yürür ilaçlama makinası (24 veya 32 metrelik) geliştirilmesi
 35. Yerli hasat makinalarının geliştirilmesi
 36. Hayvancılıkta ahır içi otomasyon, robotik sistemler ve yazılımların geliştirilmesi
 37. Kanatlı hayvanlarda Newcastle hastalığı için ülkemizde yaygın olan genotiplerine karşı
  GMP şartlarında üretim amacıyla canlı/inaktif aşı geliştirilmesi (En az 1000 doz pilot
  üretim)
 38. Kuduz hastalığına karşı GMP şartlarında üretim amacıyla inaktif kuduz aşısı geliştirilmesi
  (En az 1000 doz pilot üretim)
 39. Atların Batı Nil Virüsü hastalığına karşı GMP şartlarında üretim amacıyla inaktif aşı
  geliştirilmesi (En az 1000 doz pilot üretim)
 40. Hayvancılıkta kullanılan senkronizasyon hormonlarının yerli imkânlarla geliştirilmesi ve
  üretimi
 41. Gıda ve yem katkısı olarak metal-amino asit şelatları, organik mineral, vitamin üretim ve
  optimizasyonu
 42. Yüksek yayla ballarının fizikokimyasal özelliklerinin ortaya konulması
 43. Ülkesel olarak gıda ve yem alanında ihtiyaç duyulan enzim ve ürünlerinin mikrobiyolojik
  yollarla ticari boyutta üretilmesi
 44. Karadeniz’de balık yetiştiriciliği amacıyla açık deniz (50 m. derinlik) kafes teknolojilerinin
  geliştirilmesi