MENKUL SATIŞ SÖZLEŞMELERİNDE DÖVİZLE ÖDEME YASAĞI GETİRİLDİ - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Hi̇zmet Sektörü Turquality Desteği̇ Kapsami Deği̇şti̇
HİZMET SEKTÖRÜ TURQUALITY DESTEĞİ KAPSAMI DEĞİŞTİ
21 Nisan 2022
Sistem Global Danışmanlık Yeni Yaklaşım Artık Cepte, Web'De, Tablette!
Yeni Yaklaşım Artık Cepte, Web’de, Tablette!
22 Nisan 2022
Sistem Global Danışmanlık Hi̇zmet Sektörü Turquality Desteği̇ Kapsami Deği̇şti̇
HİZMET SEKTÖRÜ TURQUALITY DESTEĞİ KAPSAMI DEĞİŞTİ
21 Nisan 2022
Sistem Global Danışmanlık Yeni Yaklaşım Artık Cepte, Web'De, Tablette!
Yeni Yaklaşım Artık Cepte, Web’de, Tablette!
22 Nisan 2022

MENKUL SATIŞ SÖZLEŞMELERİNDE DÖVİZLE ÖDEME YASAĞI GETİRİLDİ

Sistem Global Danışmanlık Menkul Satiş Sözleşmeleri̇nde Dövi̇zle Ödeme Yasaği Geti̇ri̇ldi̇

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ ’de (“Tebliğ”) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“Değişiklik Tebliği”)19.04.2022 tarih ve 31814 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

İşbu Değişiklik Tebliği öncesi Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri; taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırmaları ve yabancı para cinsinden ödemeleri mümkündü.

Değişiklik Tebliği Neler Getiriyor?

Değişiklik Tebliğ’i ile, menkul satış sözleşmelerinden kaynaklanan ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması halen mümkün olmakla birlikte, sözleşme konusu ödeme yükümlülüklerinin sadece Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunlu hale getirilmiştir.

Bununla beraber Değişiklik Tebliğ’inde açık bir düzenleme bulunmaması sebebiyle Türk parası cinsinden yapılacak ödemelerde hangi tarihteki kurun dikkate alınacağı ihtilaf konusu olabilecektir. Bu sebeple, 19.04.2022 tarihi ve sonrasında akdedilecek sözleşmelerde ödeme konusunda hangi tarihteki kurun esas alınacağının sözleşme ile açıkça belirlenmesi gerekecektir. Sözleşmede Türk Lirası’na çevirirken hangi kurun esas alınacağının taraflarca kararlaştırılmamış olması halinde vade tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası efektif satış kurunun esas alınması gerekeceği kanaatindeyiz.

Yapılan değişiklikte geçiş hükümlerinin yer almaması sebebiyle değişikliğin yürürlük tarihinden önce yapılmış sözleşmelere bağlı ödemeler bakımından Türk parası cinsinden ödeme yükümlülüğünün olup olmadığı konusunda belirsizlik bulunmaktaydı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 21.04.2022 tarihinde yapılan basın açıklaması ile 19.04.2022 tarihinden önce Türkiye’de yerleşik kişilerce akdedilmiş olan menkul satış sözleşmelerinden doğan ödeme yükümlülüklerinde ve düzenlenmiş faturalarda ödemenin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi şartının aranmayacağı belirtilmiştir.

Değişiklik Tebliği ile Tebliğ’in sadece 8’inci maddesinin 9. fıkrasında yer alan menkul satış sözleşmelerine ilişkin ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden kabul edilmesi yönünde bir değişiklik yapılmış olup Tebliğ’in 8.’inci maddesinin diğer fıkraları bakımından herhangi bir yenilik getirilmemiştir.

Değişiklik Tebliği’nin tam metnine ulaşmak için tıklayınız>>

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…