TAŞINMAZ SATIŞ İŞLEMLERİ NOTERLERDE YAPILABİLECEK - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık İstanbul Fi̇nans Merkezi̇ne Kanunu İle Bi̇rli̇kte Fi̇nans Sektörüne Yeni̇ Teşvi̇k Ve İsti̇sna İmkanlari Sunuluyor
İSTANBUL FİNANS MERKEZİNE KANUNU İLE BİRLİKTE FİNANS SEKTÖRÜNE YENİ TEŞVİK VE İSTİSNA İMKANLARI SUNULUYOR
28 Haziran 2022
Sistem Global Danışmanlık Yeni̇ Asgari̇ Ücret Açiklandi!
YENİ ASGARİ ÜCRET AÇIKLANDI!
1 Temmuz 2022
Sistem Global Danışmanlık İstanbul Fi̇nans Merkezi̇ne Kanunu İle Bi̇rli̇kte Fi̇nans Sektörüne Yeni̇ Teşvi̇k Ve İsti̇sna İmkanlari Sunuluyor
İSTANBUL FİNANS MERKEZİNE KANUNU İLE BİRLİKTE FİNANS SEKTÖRÜNE YENİ TEŞVİK VE İSTİSNA İMKANLARI SUNULUYOR
28 Haziran 2022
Sistem Global Danışmanlık Yeni̇ Asgari̇ Ücret Açiklandi!
YENİ ASGARİ ÜCRET AÇIKLANDI!
1 Temmuz 2022

TAŞINMAZ SATIŞ İŞLEMLERİ NOTERLERDE YAPILABİLECEK

Sistem Global Danışmanlık Taşinmaz Satiş İşlemleri̇ Noterlerde Yapilabi̇lecek

Tapu sicil müdürlüklerinde oluşan yoğunluk nedeniyle uzayan gayrimenkul alım ve satım süreçleri uzun süredir gündem konusuydu. Resmi Gazete’de ilan edildiği üzere artık taşınmaz satış işlemleri tapu sicil müdürlükleri dışında noterliklerde de yapılabilecek. İlgili değişiklik Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) 28 Haziran 2022 tarihinde 31880 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İlgili değişikliğe göre, 1512 sayılı Kanuna 61 inci maddesinden sonra gelmek üzere 61/A maddesi eklenerek noterlere 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren gayrimenkul alım-satım işlemi yapabilme ve tapu siciline şerh koyabilme yetkisi verilmiştir. Getirilen düzenleme ile taşınmaz satışı işlemlerinin noterler tarafından da yapılabilmesinin önü açılmış olup tapu müdürlüklerinin bu konudaki yetkisi kaldırılmamıştır. Noterler yaptıkları inceleme sonucunda taşınmazın satışına engel bir durumun bulunmaması halinde taşınmaz satış sözleşmesini düzenleyip, tapuda tescili için tapu bilişim sistemine aktaracaklardır.  

Bu madde kapsamında yapılan işlemler karşılığında noter ücreti dışında herhangi bir ücret alınmayacak ve noter ücreti taşınmazın değerine göre belirlenecek olup, her halde 500 TL’denaz ve 400.000 TL’denfazla olamayacaktır. Bu miktarlar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında takvim yılı başından geçerli olmak üzere artırılarak uygulamaya geçecektir.

Ayrıca önemli bir husus da 1512 sayılı Kanunun 162 nci maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere eklenmiştir. İlgili fıkra taşınmaz satış sözleşmesinin düzenlenmesinden dolayı oluşan zarardan noterlerin de sorumluluğunun doğacağına ilişkindir. Bu zararın Devlet tarafından ödenmesi halinde Devlet, sözleşmesi düzenleyen notere rücu edebilecektir. Notere karşı açılacak davalar ise tapu sicilinin bulunduğu yer mahkemesinde görülecektir.

Kanun’da yapılan değişikliğinin yürürlüğe gireceği 01.01.2023 tarihine kadar yayımlanacak yönetmeliklerle, bu işlemlere ilişkin usul ve esasların netleştirilmesi beklenmektedir.

Detaylı Kanun metnine ulaşın>>

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…