TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI'NDAN AR-GE'YE DESTEK - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Belgeler Ki̇şi̇sel Veri̇leri̇ Koruma Kurumuna Elden Tesli̇m Edi̇lmeyecekti̇r Ve Süreler Bakimindan Olağanüstü Koşullari Göz Önünde Bulunduracaktir
BELGELER KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMUNA ELDEN TESLİM EDİLMEYECEKTİR ve SÜRELER BAKIMINDAN OLAĞANÜSTÜ KOŞULLARI GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURACAKTIR
4 Mart 2020
Sistem Global Danışmanlık Koronavi̇rüs Ve İş Hukuku Bakimindan Etki̇leri̇
KORONAVİRÜS VE İŞ HUKUKU BAKIMINDAN ETKİLERİ
17 Mart 2020
Sistem Global Danışmanlık Belgeler Ki̇şi̇sel Veri̇leri̇ Koruma Kurumuna Elden Tesli̇m Edi̇lmeyecekti̇r Ve Süreler Bakimindan Olağanüstü Koşullari Göz Önünde Bulunduracaktir
BELGELER KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMUNA ELDEN TESLİM EDİLMEYECEKTİR ve SÜRELER BAKIMINDAN OLAĞANÜSTÜ KOŞULLARI GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURACAKTIR
4 Mart 2020
Sistem Global Danışmanlık Koronavi̇rüs Ve İş Hukuku Bakimindan Etki̇leri̇
KORONAVİRÜS VE İŞ HUKUKU BAKIMINDAN ETKİLERİ
17 Mart 2020

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI’NDAN AR-GE’YE DESTEK

Sistem Global Danışmanlık Tarim Ve Orman Bakanliği'Ndan Ar-Ge'Ye Destek

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu öncelikli konularda bilgi ve teknolojilerin geliştirilmesi, bu bilgi ve teknolojilerin çiftçiler ile tarımsal sanayicilere aktarılması amacıyla uygun görülen araştırma geliştirme projelerinin desteklenmesini sağlayacak Ar-Ge Destek Programına ilişkin tebliğ yayınlandı. Bu bağlamda,

  • Öncelikli konular kapsamında üniversiteler, sivil toplum ve meslek kuruluşları, TÜBİTAK Ar-Ge birimleri ve özel sektör kuruluşları tarafından hazırlanan, en fazla 36 ay süreli Ar-Ge projelerine destek verilecektir.
  • Kurulun her yıl için belirlediği, öncelikli konulara ilişkin proje başvurularının TAGEM‘e sunulması için, sekretarya tarafından her takvim yılında bir kez olmak üzere TAGEM internet sayfasında çağrıya çıkılacaktır.

Desteklenecek harcama kalemleri:

  • Ticari üretim yapılabilecek büyüklük ve kapasitede olanlar hariç olmak üzere; alet, makine, teçhizat, yazılım ve donanım alımları.
  • Tarımsal alet ve ekipmanların kiralama ücretleri (projede kullanılması gerekli olan traktör, biçerdöver, mibzer, pulluk, ilaçlama makinası ve benzeri tarımsal alet ve ekipmanlar).
  • Ticari üretim yapılabilecek miktarlarda olanlar hariç olmak üzere sarf malzeme alımları.
  • Araştırmanın gerektirdiği miktar ve ölçüde yem, tohum, ilaç, gübre ve benzeri girdi alımları.
  • Projede ihtiyaç duyulan hizmet alımı giderleri (anket, deneme, analiz, ekonometrik modelleme, tasarım ve benzeri).
  • Bina, laboratuvar gibi yapılar hariç olmak üzere, projede kullanılan cihaz, ekipman, sera ve benzeri materyalin bakım onarım ücretleri.
  • Tescil, patent ve sertifikasyon ücretleri.
  • Yurt içi seyahat giderleri.
  • Taşıt kiralamaları.
  • Nakliye giderleri.
  • Yurt içinde proje konusuyla ilgili toplantı, konferans, sempozyum ve benzeri organizasyonlara katılım (ulaşım, katılım bedeli, konaklama ve iaşe bedeli dahil) giderleri olarak belirlenmiştir.

Bakanlık tarafından desteklenen projelerde, bütçe ve harcama kalemlerine ilişkin destek üst limitleri ve şartları, Bakanlıkça çıkarılacak usul ve esaslarda düzenlenecektir.
İlgili tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…