BELGELER KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMUNA ELDEN TESLİM EDİLMEYECEKTİR Ve SÜRELER BAKIMINDAN OLAĞANÜSTÜ KOŞULLARI GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURACAKTIR - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Bazi Tesli̇mlere İli̇şki̇n Kdv Tevki̇fat Oranlari Deği̇şti̇
BAZI TESLİMLERE İLİŞKİN KDV TEVKİFAT ORANLARI DEĞİŞTİ
4 Mart 2020
Sistem Global Danışmanlık Tarim Ve Orman Bakanliği'Ndan Ar-Ge'Ye Destek
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI’NDAN AR-GE’YE DESTEK
13 Mart 2020
Sistem Global Danışmanlık Bazi Tesli̇mlere İli̇şki̇n Kdv Tevki̇fat Oranlari Deği̇şti̇
BAZI TESLİMLERE İLİŞKİN KDV TEVKİFAT ORANLARI DEĞİŞTİ
4 Mart 2020
Sistem Global Danışmanlık Tarim Ve Orman Bakanliği'Ndan Ar-Ge'Ye Destek
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI’NDAN AR-GE’YE DESTEK
13 Mart 2020

BELGELER KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMUNA ELDEN TESLİM EDİLMEYECEKTİR ve SÜRELER BAKIMINDAN OLAĞANÜSTÜ KOŞULLARI GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURACAKTIR

Sistem Global Danışmanlık Belgeler Ki̇şi̇sel Veri̇leri̇ Koruma Kurumuna Elden Tesli̇m Edi̇lmeyecekti̇r Ve Süreler Bakimindan Olağanüstü Koşullari Göz Önünde Bulunduracaktir

Kişisel Verileri Koruma Kurumunun internet sitesinde Yeni Tip Koronavirüsün (COVID-19) yayılmasını önlemek ve veri sorumlularını mağdur etmemek amacıyla 18.03.2020’de ve 23.03.2020’de kamuoyu duyuruları yayınlanmıştır.

Bilindiği üzere Kurula şikayet başvuruları ve veri ihlal bildirimleri elden, posta veya kargo yoluyla iletilebildiği gibi www.kvkk.gov.tr adresinde hizmete sunulan “şikayet modülü” ve “ihlal bildirimi modülü” aracılığıyla elektronik ortamda da iletilebilmektedir.

Ayrıca Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS) kayıt başvuru formları da elden, posta veya kargo yoluyla iletilebildiği gibi Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi aracılığıyla da iletilebilmektedir.

Buna göre; şikayet, veri ihlal bildirimi ve VERBİS’e kayıt başvuru formlarının ELDEN iletilmemesi, bunun yerine:

iletilmesinin önem arz ettiği duyurulmuştur.

Buna ek olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) kapsamında Kuruma intikal eden şikayet, ihbar ve veri ihlal bildirimlerinde veri sorumlularınca dikkate alınması gereken sürelere ilişkin olarak içerisinde bulunulan olağanüstü koşulların Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından gözetileceği hususu kamuoyuna duyurulmuştur.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…