15 MİLYON ABD DOLARI VE ÜZERİNDE DÖVİZ CİNSİNDEN BORCU BULUNANLARA EK BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ! - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Ar-Ge'Den Katma Değere Ve Harita Platformumuz Yayında!
Ar-Ge’den Katma Değere ve Harita Platformumuz Yayında!
9 Haziran 2020
Sistem Global Danışmanlık İhti̇sas Serbest Bölgeleri̇nde Sağlanacak Destekler Hakkinda Karar Yayimlandi
İHTİSAS SERBEST BÖLGELERİNDE SAĞLANACAK DESTEKLER HAKKINDA KARAR YAYIMLANDI
10 Haziran 2020
Sistem Global Danışmanlık Ar-Ge'Den Katma Değere Ve Harita Platformumuz Yayında!
Ar-Ge’den Katma Değere ve Harita Platformumuz Yayında!
9 Haziran 2020
Sistem Global Danışmanlık İhti̇sas Serbest Bölgeleri̇nde Sağlanacak Destekler Hakkinda Karar Yayimlandi
İHTİSAS SERBEST BÖLGELERİNDE SAĞLANACAK DESTEKLER HAKKINDA KARAR YAYIMLANDI
10 Haziran 2020

15 MİLYON ABD DOLARI VE ÜZERİNDE DÖVİZ CİNSİNDEN BORCU BULUNANLARA EK BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ!

Sistem Global Danışmanlık 15 Mi̇lyon Abd Dolari Ve Üzeri̇nde Dövi̇z Ci̇nsi̇nden Borcu Bulunanlara Ek Bi̇ldi̇ri̇m Yükümlülüğü!

15 milyon ABD doları ve üzerinde döviz cinsinden borcu bulunan ve döviz pozisyonlarını etkileyen işlemleriyle ilgili olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bünyesinde kurulan Sistemik Risk Veri Takip Sistemine bildirimde bulunma yükümlülüğü olan firmalara ek yükümlülük

Bilindiği üzere, 15 milyon ABD doları ve üzerinde döviz cinsinden borcu bulunan firmaların, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bünyesinde kurulan Sistemik Risk Veri Takip Sistemi’ne;

  •  31 Mart, 30 Haziran, 30 Eylül ve 31 Aralık tarihlerinde sona eren üçer aylık hesap dönemleri itibarıyla bildirimde bulunmaları gerekmekte,
  • Ayrıca, yıllık hesap dönemine ilişkin olarak bildirilen verilerin,  bu verilerin ara dönemlerde bildirilen veriler ile tutarlılığının denetimi de dâhil olmak üzere izleyen yılın beşinci ayının sonuna kadar bağımsız denetime tabi tutulması gerekmektedir.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca yapılan 08.06.2020 tarihli duyuru ile yukarıda belirtilen yükümlülük koşullarını sağlayan firmaların,  Maliye Bakanlığı’nca yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı (THP) gereklerine uygun olarak hazırlayacakları yasal mali tablo verilerini YP ve TL ayrımında haftalık  hesap dönemine ilişkin hazırlayarak, 16 Haziran tarihinden itibaren her hafta Salı mesai bitimine kadar  kurumsalizleme@tcmb.gov.tr  resmi e-posta adresine gönderilmesi uygulamaya geçirilmiştir.

Konuya ilişkin TCMB tarafından oluşturulmuş form kapsama dahil firmalarla paylaşılmış, konu ile ilgili talimatın da ayrıca paylaşılacağı hususu bildirilmiştir.

Sistem Global olarak bu kapsamda bağımsız denetim hizmeti vermekte olduğumuzu ve konuya ilişkin olarak aklınıza takılabilecek hususlarla ilgili olarak bizimle iletişime geçebileceğinizi hatırlatırız.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…