%2 YATIRIM YÜKÜMLÜLÜĞÜ BİLDİRİMLERİNİZİ YAPTINIZ MI? - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Yeni̇ E-Ti̇caret Yasasi Ve Beklenti̇ler
YENİ E-TİCARET YASASI ve BEKLENTİLER
27 Aralık 2022
Sistem Global Danışmanlık Eyt'De Yaş Şarti Aranmayacak!
EYT’DE YAŞ ŞARTI ARANMAYACAK!
29 Aralık 2022
Sistem Global Danışmanlık Yeni̇ E-Ti̇caret Yasasi Ve Beklenti̇ler
YENİ E-TİCARET YASASI ve BEKLENTİLER
27 Aralık 2022
Sistem Global Danışmanlık Eyt'De Yaş Şarti Aranmayacak!
EYT’DE YAŞ ŞARTI ARANMAYACAK!
29 Aralık 2022

%2 YATIRIM YÜKÜMLÜLÜĞÜ BİLDİRİMLERİNİZİ YAPTINIZ MI?

Sistem Global Danışmanlık %2 Yatirim Yükümlülüğü Bi̇ldi̇ri̇mleri̇ni̇zi̇ Yaptiniz Mi?

Bilindiği üzere, 01/01/2022 tarihinden itibaren beyan edilen yıllık beyanname üzerinden yararlanılan istisna/indirim tutarı 1.000.000 Türk Lirası ve üzerinde olan Teknoloji Geliştirme Bölgesi Şirketleri ve Ar-Ge/Tasarım Merkezleri tarafından, bu tutarın %2’si pasifte geçici bir hesaba aktarılmalıdır.

Bu tutarın, geçici hesabın oluştuğu yılın sonuna kadar (2021 yılı kurumlar vergisi beyannamesinde indirim/istisnaya konu edilen rakam için 2022 yıl sonu);

  • Türkiye’de yerleşik girişimcilere yatırım yapmak üzere kurulmuş girişim sermayesi yatırım fonu paylarının satın alınması veya,
  • Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ya da,
  • 4691 Sayılı Kanun kapsamındaki kuluçka merkezlerinde faaliyette bulunan girişimcilere sermaye olarak konulması şarttır. 

Söz konusu tutarın ilgili yılın sonuna kadar aktarılmaması durumunda, yıllık beyanname üzerinden indirim konusu yapılan tutarın %20’si, ilgili yılda yararlanılan Ar-Ge indirimine konu edilemez. Bu tutar nedeniyle zamanında alınmayan vergiler vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın tarh edilir.  

İlgili uygulama kapsamında;

Teknoloji Geliştirme Bölgesi portallarında firma bilgilerinin yer aldığı bölümün “girişim sermayesi uygulamaları” başlıklı bildirim alanının Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyette bulunan firmalar tarafından doldurulması gerekmektedir. Yükümlülük için gerekli şartları taşımayan firmaların da bildirim alanına “0” girişini yapmasında fayda bulunmaktadır.

Ar-Ge/Tasarım Merkezleri için de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı portalında da bildirim alanları açılmıştır. Ar-Ge/Tasarım Merkezlerinin de ilgili bildirimleri yapması gerekmektedir.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…