2021 I. Geçici Vergi Beyannamelerinin Beyan Ve Ödeme Süreleri Uzatıldı! - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Kambi̇yo Senetleri̇ni̇n İbrazina İli̇şki̇n Sürelerde Düzenleme Geti̇ri̇ldi̇
KAMBİYO SENETLERİNİN İBRAZINA İLİŞKİN SÜRELERDE DÜZENLEME GETİRİLDİ
4 Mayıs 2021
Sistem Global Danışmanlık Ar-Ge Ve Tasarım Merkezleri Ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Faaliyet Gösteren Personellerin Uzaktan Çalışma Oranı Revize Edildi!
Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Faaliyet Gösteren Personellerin Uzaktan Çalışma Oranı Revize Edildi!
4 Mayıs 2021
Sistem Global Danışmanlık Kambi̇yo Senetleri̇ni̇n İbrazina İli̇şki̇n Sürelerde Düzenleme Geti̇ri̇ldi̇
KAMBİYO SENETLERİNİN İBRAZINA İLİŞKİN SÜRELERDE DÜZENLEME GETİRİLDİ
4 Mayıs 2021
Sistem Global Danışmanlık Ar-Ge Ve Tasarım Merkezleri Ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Faaliyet Gösteren Personellerin Uzaktan Çalışma Oranı Revize Edildi!
Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Faaliyet Gösteren Personellerin Uzaktan Çalışma Oranı Revize Edildi!
4 Mayıs 2021

2021 I. Geçici Vergi Beyannamelerinin Beyan ve Ödeme Süreleri Uzatıldı!

Sistem Global Danışmanlık 2021 I. Geçici Vergi Beyannamelerinin Beyan Ve Ödeme Süreleri Uzatıldı!

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından paylaşılan 03.05.2021 tarihli ve VUK-134/2021-2 numaralı VUK Sirküleri ile sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, 17 Mayıs 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2021 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır. Söz konusu uzatma, ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname verme tarihi 17 Mayıs 2021 günü sonu olan özel hesap dönemine tabi mükellefleri de kapsayacaktır.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…