KAMBİYO SENETLERİNİN İBRAZINA İLİŞKİN SÜRELERDE DÜZENLEME GETİRİLDİ - Sistem Global Danışmanlık
Birleşik Krallık Pazarına Edanışman Ile Hemen Açılın!
Birleşik Krallık Pazarına eDanışman ile Hemen Açılın!
4 Mayıs 2021
Sistem Global Danışmanlık 2021 I. Geçici Vergi Beyannamelerinin Beyan Ve Ödeme Süreleri Uzatıldı!
2021 I. Geçici Vergi Beyannamelerinin Beyan ve Ödeme Süreleri Uzatıldı!
4 Mayıs 2021
Birleşik Krallık Pazarına Edanışman Ile Hemen Açılın!
Birleşik Krallık Pazarına eDanışman ile Hemen Açılın!
4 Mayıs 2021
Sistem Global Danışmanlık 2021 I. Geçici Vergi Beyannamelerinin Beyan Ve Ödeme Süreleri Uzatıldı!
2021 I. Geçici Vergi Beyannamelerinin Beyan ve Ödeme Süreleri Uzatıldı!
4 Mayıs 2021

KAMBİYO SENETLERİNİN İBRAZINA İLİŞKİN SÜRELERDE DÜZENLEME GETİRİLDİ

Sistem Global Danışmanlık Kambi̇yo Senetleri̇ni̇n İbrazina İli̇şki̇n Sürelerde Düzenleme Geti̇ri̇ldi̇

30 Nisan 2021 tarihinde yayınlanan ve 29.04.2021 kabul tarihli 7318 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 15. maddesi uyarınca bir kısım değişiklikler getirildi. Akabinde bu düzenlemeye ilişkin Tebliğ yine Resmi Gazete’de yayınlandı.
 
İbraz Süresinin Son Günü 30 Nisan – 31 Mayıs 2021 Tarihleri Arasında Olan Çekler 1 Haziran 2021 Tarihinden Sonra Kalan Sürede İbraz Edilebilecek
 
Gerçek kişi ya da tüzel kişi çeki olup olmadığına bakılmaksızın İbraz süresinin son günü 30.4.2021-31.5.2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasına isabet eden çekler, bu tarihler arasında ibraz edilemeyecektir. Bu çekler 1.6.2021 tarihinden sonra kalan ibraz süresi içinde ibraz edilebilecektir. Buna göre çekin ibrazı için belirtilen tarih aralığı hesaba katılmayacaktır. Böylelikle tam kapanma ile birlikte ticari hayatta meydana gelecek yavaşlamanın tacir ve esnaf bakımından olası olumsuz etkilerini azaltabilmek ve tam kapanma dönemi içinde ödemelerini planlayabilmelerine imkân verebilmek amaçlanmaktadır.
 
İbraz Süresi Belirtilen Tarihler Arasındaki Çekler İle İlgili Olarak İcra İflas Takibi Başlatılamayacağı Gibi Bu Çekler İhtiyati Haciz Kararına Da Konu Olmayacaktır
 
30.4.2021-31.5.2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) vadesi gelen kambiyo senedine dayalı alacaklar hakkında bu tarihler arasında icra iflas takibi başlatılamayacaktır. Yine işbu çekler ile ilgili olarak çek alacaklıları mahkemelerden ihtiyati haciz talep ettiğinde mahkemeler ihtiyati haciz kararı veremeyecektir. Bir diğer yandan işbu çeklere dayalı olarak başlamış olan icra iflas takipleri de duracaktır.
 
 
Takip Yasağı Kamu Alacakları İçin De Geçerli
 
Yukarıda yazılı tarihler arasında 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamındaki idareler de kendi kamu ve özel hukuk alacakları hakkında icra iflas takibi başlatamayacaktır.
 
Çekin Bağlı Olduğu Hesapta Karşılığı Var İse Ödeme Yapılacak
 
İbraz süresinin son günü, 30/4/2021 ila 31/5/2021 tarihleri arasına isabet eden çeklerin, belirtilen tarihler arasında bankaya ibraz edilmesi halinde, çek hesabı sahibinin hesabında çekin karşılığının bulunması kaydıyla çek bedelinin ödenmesi gerekmektedir. Böylelikle düzenleme ile ibraz süresinin son günü, 30/4/2021 ila 31/5/2021 tarihleri arasına isabet eden çeklerin, belirtilen tarihler arasında bankaya ibraz edilmesi ve çek hesabı sahibinin hesabında çekin karşılığının bulunmaması halinde, 1/6/2021 tarihinden önce 5941 sayılı Çek Kanunu kapsamında karşılıksızdır işlemi yapılmasının önüne geçilmiş oldu. Ancak unutulmamalıdır ki 1/6/2021 tarihinden sonra ise söz konusu çeklerle ilgili gerekli işlemler yapılabilecektir.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…