7338 SAYILI KANUN VERGİ PAKETİNDE AR-GE / TASARIM MERKEZİ VE TEKNOPARKLARA ÖZEL NELER VAR? - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık 7338 Sayili Kanun Vergi̇ Paketi̇nde Neler Var?
7338 SAYILI KANUN VERGİ PAKETİNDE NELER VAR?
27 Ekim 2021
Sistem Global Danışmanlık 7338 Sayili Kanun Vergi̇ Paketi̇ndeki̇ Teşvi̇k İndi̇ri̇m Uygulamalarinda Neler Var?
7338 SAYILI KANUN VERGİ PAKETİNDEKİ TEŞVİK İNDİRİM UYGULAMALARINDA NELER VAR?
27 Ekim 2021
Sistem Global Danışmanlık 7338 Sayili Kanun Vergi̇ Paketi̇nde Neler Var?
7338 SAYILI KANUN VERGİ PAKETİNDE NELER VAR?
27 Ekim 2021
Sistem Global Danışmanlık 7338 Sayili Kanun Vergi̇ Paketi̇ndeki̇ Teşvi̇k İndi̇ri̇m Uygulamalarinda Neler Var?
7338 SAYILI KANUN VERGİ PAKETİNDEKİ TEŞVİK İNDİRİM UYGULAMALARINDA NELER VAR?
27 Ekim 2021

7338 SAYILI KANUN VERGİ PAKETİNDE AR-GE / TASARIM MERKEZİ VE TEKNOPARKLARA ÖZEL NELER VAR?

Sistem Global Danışmanlık 7338 Sayili Kanun Vergi̇ Paketi̇nde Ar-Ge / Tasarim Merkezi̇ Ve Teknoparklara Özel Neler Var?

Bülten Seri No: 3/6

  • İMALATÇI, AR-GE MERKEZİ VE TGB FİRMALARI İÇİN HIZLANDIRILMIŞ AMORTİSMAN UYGULAMASINA DEVAM

Daha önce 2019 yılı sonuna kadar uygulanabilen hızlandırılmış amortisman uygulaması tekrar getirilmiştir.

Buna göre, Sanayi sicil belgesini haiz mükelleflerce münhasıran imalat sanayiinde veya 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ve 3/7/2014 tarihli ve 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamında faaliyette bulunan mükelleflerce belgesi kapsamında iktisap edilen yeni makina ve teçhizat için münhasıran Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılmak üzere, 2023 takvim yılı sonuna kadar iktisap edilen yeni makina ve teçhizat için amortisman oran ve süreleri, Maliye Bakanlığınca bu Kanunun 315 inci maddesine göre tespit ve ilan edilen faydalı ömür sürelerinin yarısı dikkate alınmak suretiyle hesaplanmasına karar verilmiştir.

  • AR-GE/TASARIM İNDİRİMİNE İLİŞKİN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR TASDİK RAPORUNU ZAMANINDA İBRAZ ETMEMEK ARTIK İNDİRİM İPTALİ ANLAMINA GELMEYECEK

Hali hazırda vergi kanunlarında yer alan muafiyet, istisna, yeniden değerleme, zarar mahsubu ve benzeri hükümlerden yararlanılmasını Maliye Bakanlığınca belirlenen şartlara uygun olarak yeminli mali müşavirlerce düzenlenmiş tasdik raporu ibraz edilmesi, Maliye Bakanlığı yetkisindedir.

Bu çerçevede Ar-Ge ve Tasarım Merkezi yapıları olan ve Tam Tasdik Kapsamında olmayan firmalarca, yararlanılan indirim için YMM Ar-Ge/Tasarım İndirimi Tasdik Raporunun vergi dairesine ibrazı şarttır.  Bu raporun ibrazında süreye uymamak indirim iptaline neden olmaktadır.

Yapılan yeni düzenleme ile raporun zamanında ibraz edilmemesi halinde, mükellefe tebliğ edilmek şartı ile 60 gün mühlet tanınmaktadır. Bu süre içinde raporun ibraz edilmesi ile indirim hakkı korunmuş olacaktır.

Bu düzenleme birçok mükellefin zaman zaman yaşadığı mağduriyeti gidereceği için kritik ve yerinde bir düzenleme olarak değerlendiriyoruz.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…