7338 SAYILI KANUN VERGİ PAKETİNDEKİ TEŞVİK İNDİRİM UYGULAMALARINDA NELER VAR? - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık 7338 Sayili Kanun Vergi̇ Paketi̇nde Ar-Ge / Tasarim Merkezi̇ Ve Teknoparklara Özel Neler Var?
7338 SAYILI KANUN VERGİ PAKETİNDE AR-GE / TASARIM MERKEZİ VE TEKNOPARKLARA ÖZEL NELER VAR?
27 Ekim 2021
Sistem Global Danışmanlık 7338 Sayili Kanun Vergi̇ Paketi̇ndeki̇ Önemli̇ Vergi̇ Uygulamalarina İli̇şki̇n Neler Var?
7338 SAYILI KANUN VERGİ PAKETİNDEKİ ÖNEMLİ VERGİ UYGULAMALARINA İLİŞKİN NELER VAR?
27 Ekim 2021
Sistem Global Danışmanlık 7338 Sayili Kanun Vergi̇ Paketi̇nde Ar-Ge / Tasarim Merkezi̇ Ve Teknoparklara Özel Neler Var?
7338 SAYILI KANUN VERGİ PAKETİNDE AR-GE / TASARIM MERKEZİ VE TEKNOPARKLARA ÖZEL NELER VAR?
27 Ekim 2021
Sistem Global Danışmanlık 7338 Sayili Kanun Vergi̇ Paketi̇ndeki̇ Önemli̇ Vergi̇ Uygulamalarina İli̇şki̇n Neler Var?
7338 SAYILI KANUN VERGİ PAKETİNDEKİ ÖNEMLİ VERGİ UYGULAMALARINA İLİŞKİN NELER VAR?
27 Ekim 2021

7338 SAYILI KANUN VERGİ PAKETİNDEKİ TEŞVİK İNDİRİM UYGULAMALARINDA NELER VAR?

Sistem Global Danışmanlık 7338 Sayili Kanun Vergi̇ Paketi̇ndeki̇ Teşvi̇k İndi̇ri̇m Uygulamalarinda Neler Var?

Bülten Seri No: 4/6

Birçok gerçek kişi ve şirketi ilgilendiren 26 EKİM 2021 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan 7338 Sayılı Kanun düzenlemesine ilişkin oluşturduğumuz bülten serimize devam ediyoruz.

  • YURT DIŞINDAN GETİRİLECEK SERMAYEYE YÜKSEK FAİZ İNDİRİMİ SAĞLANIYOR

Nakdi sermaye artışından kaynaklanan faiz indirimi müessesesiyle şirketlerin sermaye yapılarının güçlendirilmesi, özkaynakla finansmanın teşvik edilmesi ve ülkemize yabancı sermaye/yurt dışından kaynak girişinin artırılması amacıyla, nakdi sermaye artışlarının yurt dışından getirilen nakitle karşılanan kısmı için nakdi sermaye oranı yüzde 75 olarak yeniden belirlendi. Bu oran mevcut durumda yüzde 50 olarak uygulanıyordu.

  • YATIRIM TEŞVİK İÇİN MAHSUP DÜZENLEMESİ.

YATIRIMA KATKI TUTARLARININ YÜZDE 10’U KDV, ÖTV HARİÇ DİĞER VERGİ BORÇLARINA MAHSUP EDİLEBİLECEK

Mevcut durumda, hak kazılan yatırıma katkı tutarları, gerek yatırımdan gerekse yatırım döneminde diğer faaliyetlerden elde edilen gelirlere indirimli oranda kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle kullanılabiliyor.

Yapılan düzenlemeyle, 1/1/2022 Yılından İtibaren Yapılacak Yatırımların yatırıma katkı tutarının yüzde 10’unun kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken ayı takip eden ikinci ayın sonuna kadar talep edilmesi şartıyla, ÖTV ve KDV hariç diğer vergi borçlarından terkin edilmek suretiyle kullanılabilmesine imkan sağlanıyor. Böylece, yatırım yapmak suretiyle hak kazanılan yatırıma katkı tutarlarının, belirlenen vergi borçlarına mahsup edilmek suretiyle mükelleflere hızlıca geri dönüşü sağlanıyor.

Bu mahsup karşılığın diğer vergi borçlarının terkini suretiyle kullanılan tutarın bir katına isabet eden yatırıma katkı tutarından vazgeçildiği kabul edilmekte.

  • VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE SAĞLANAN VERGİ İNDİRİMİ KURALLARI ESNETİLDİ.

Son üç yıla ait vergi beyannameleri kanuni süresinde verenler, tahakkuk eden vergilerini ödeyenler, vadesi geçmiş borcu bulunmayanlar ve haklarında bir tarhiyat bulunmayanların yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5’i, ödenmesi gereken gelir veya kurumlar vergisinden indirmesine imkan sağlayan düzenleme esnetildi.

İnceleme süreci dava aşamasında olan mükellefler indirimden yararlanmaya mahkeme sonuçlanana kadar devam edecekler. Dava mükellef açısından olumsuz sonuçlandığında alınan indirimin iade edilmesine gerek bulunmayacak.

Kesinleşmiş tarhiyat söz konusu olan mükellefler için ise; İndirim tutar sınırının tavanı olan tutarın %1’ini (2020 yılı için 15.000 TL) kesinleşmiş tarhiyatın aşmaması durumda da indirimden yararlanmaya devam edilmesi sağlanacak.

Ayrıca beyana tabi vergi türleri bu indirim için artık dikkate alınacak. Buna göre Damga Vergisi Beyannamesi verilmemesi veya eksik beyanda bulunulması nedeniyle yapılıp kesinleşen tarhiyatlar tutarına bakılmaksızın indirim ihlali sayılmayacak.

Bu uygulama 2022 yılı vergilendirme dönemi için geçerli olacaktır.

  • VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİNE İLK 5 YIL İÇİN TANINAN DAMGA VERGİSİ, HARÇ VE KKDF İSTİSNASI SÜREKLİ HALE GETİRİLMİŞTİR. BU ŞİRKETLERE BSMV MUAFİYETİ KALDIRILARAK, BSMV MÜKELLEFİYETİ GETİRİLMİŞTİR.
  • GENÇ GİRİŞİMCİLERE KDV İSTİSNASI

Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla yirmi dokuz yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançlarının 75.000 Türk lirasına kadar olan kısmı, belirli şartlar dahilinde gelir vergisinden müstesna tutulmuştu. Bu kazançlara konu teslim ve hizmetler 7338 Sayılı Yasa ile KDV istisnası kapsamına alınmıştır.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…