7338 SAYILI KANUN VERGİ PAKETİNDEKİ ÖNEMLİ VERGİ UYGULAMALARINA İLİŞKİN NELER VAR? - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık 7338 Sayili Kanun Vergi̇ Paketi̇ndeki̇ Teşvi̇k İndi̇ri̇m Uygulamalarinda Neler Var?
7338 SAYILI KANUN VERGİ PAKETİNDEKİ TEŞVİK İNDİRİM UYGULAMALARINDA NELER VAR?
27 Ekim 2021
Sistem Global Danışmanlık 7338 Sayili Kanun Vergi̇ Paketi̇nde Neler Var?
7338 SAYILI KANUN VERGİ PAKETİNDE NELER VAR?
27 Ekim 2021
Sistem Global Danışmanlık 7338 Sayili Kanun Vergi̇ Paketi̇ndeki̇ Teşvi̇k İndi̇ri̇m Uygulamalarinda Neler Var?
7338 SAYILI KANUN VERGİ PAKETİNDEKİ TEŞVİK İNDİRİM UYGULAMALARINDA NELER VAR?
27 Ekim 2021
Sistem Global Danışmanlık 7338 Sayili Kanun Vergi̇ Paketi̇nde Neler Var?
7338 SAYILI KANUN VERGİ PAKETİNDE NELER VAR?
27 Ekim 2021

7338 SAYILI KANUN VERGİ PAKETİNDEKİ ÖNEMLİ VERGİ UYGULAMALARINA İLİŞKİN NELER VAR?

Sistem Global Danışmanlık 7338 Sayili Kanun Vergi̇ Paketi̇ndeki̇ Önemli̇ Vergi̇ Uygulamalarina İli̇şki̇n Neler Var?

Bülten Seri No: 5/6

Birçok gerçek kişi ve şirketi ilgilendiren 26 EKİM 2021 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan 7338 Sayılı Kanun düzenlemesine ilişkin oluşturduğumuz bülten serimize devam ediyoruz.

  • DİLEYEN MÜKELLEFLER AMORTİSMAN AYIRMADA GÜN ESASINA GEÇEBİLECEK VE AMORTİSMAN ORANINI SERBESTÇE BELİRLEYEBİLECEK

Mükellefler, İşletme aktifine yeni kaydedilecek iktisadi kıymetler (binek otomobiller hariç) için kullanıma hazır olduğu tarihte ve aktifte kaldığı süre kadar gün esasına göre amortisman ayırmaya başlayabilirler.

Ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilen faydalı ömürden kısa olmamak ve bu sürenin iki katını aşmamak ve maksimum 50 yılı geçmemek üzere her yıl aynı nispet olmak üzere amortisman oranını belirleyebileceklerdir.

  • GEÇİCİ VERGİDE 4. DÖNEM GEÇİCİ VERGİ BEYANI KALDIRILIYOR.

Yılda 4 kere geçici beyanname verme süresi vardı. En son beyanname bir sonraki yılın 17 Şubat’ın da verilmek zorundaydı. Yeni düzenleme ile geçici beyanname sayısını 3’e düşürülmüştür. En son üçüncü dönem için Kasım ayında geçici beyannamesi verilecek.

Bu uygulama 2022 yılı kazançları için uygulanacaktır. 2021 yılı için 4. Dönem Geçici Vergi Beyanı verilmesi yine söz konusudur.

  • YENİDEN DEĞERLEME UYGULAMASI KALICI OLARAK GETİRİLİYOR, GEÇMİŞE DAİR İLK DEĞERLEME İŞLEMİNDE %2 VERGİ SÖZ KONUSU, SONRAKİ YILLIK DEĞERLEMELERDE VERGİ YOK.

Tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine, enflasyon düzeltmesi şartlarının gerçekleşmediği hesap dönemlerinin sonu itibariyle, bilançolarına dahil bulunan amortismana tabi iktisadi kıymetlerini ve amortisman tutarlarını yeniden değerleme imkânı getirilmiştir.

Bu düzenleme kapsamında geçmişte temin edilen varlıkları da kapsar şekilde yapılacak ilk değerleme işleminde %2 verginin ayrıca ödenmesi gerekmektedir. Bu vergi değerlemenin yapıldığı ayı izleyen ay sonuna bir beyanname ile beyan edilip, istenirse üç eşit taksitte ödenebilecek.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…