AR-GE/TASARIM MERKEZLERİ İLE TEKNOPARK FİRMALARININ %2 YATIRIM YÜKÜMLÜLÜĞÜNDE ZAMAN DARALIYOR! - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık İmalat Sanayi̇nde Di̇ji̇talleşme Temali Projelere 2.000.000 Tl’ye Varan Destek!
İMALAT SANAYİNDE DİJİTALLEŞME TEMALI PROJELERE 2.000.000 TL’YE VARAN DESTEK!
13 Aralık 2022
Sistem Global Danışmanlık Maki̇ne Ve Teçhi̇zat Alimlarinda Uygulanan Kdv İsti̇snasi 31/12/2024 Tari̇hi̇ne Kadar Uzatildi
MAKİNE VE TEÇHİZAT ALIMLARINDA UYGULANAN KDV İSTİSNASI 31/12/2024 TARİHİNE KADAR UZATILDI
22 Aralık 2022
Sistem Global Danışmanlık İmalat Sanayi̇nde Di̇ji̇talleşme Temali Projelere 2.000.000 Tl’ye Varan Destek!
İMALAT SANAYİNDE DİJİTALLEŞME TEMALI PROJELERE 2.000.000 TL’YE VARAN DESTEK!
13 Aralık 2022
Sistem Global Danışmanlık Maki̇ne Ve Teçhi̇zat Alimlarinda Uygulanan Kdv İsti̇snasi 31/12/2024 Tari̇hi̇ne Kadar Uzatildi
MAKİNE VE TEÇHİZAT ALIMLARINDA UYGULANAN KDV İSTİSNASI 31/12/2024 TARİHİNE KADAR UZATILDI
22 Aralık 2022

AR-GE/TASARIM MERKEZLERİ İLE TEKNOPARK FİRMALARININ %2 YATIRIM YÜKÜMLÜLÜĞÜNDE ZAMAN DARALIYOR!

Sistem Global Danışmanlık Ar-Ge/Tasarim Merkezleri̇ İle Teknopark Fi̇rmalarinin %2 Yatirim Yükümlülüğünde Zaman Daraliyor!

Bilindiği üzere Şubat/2021 yılında yayımlanan 7263 Sayılı mevzuat ile Teknoparkta faaliyet gösteren ve Kurumlar Vergisi Beyannamesinde beyan ettiği TGB Kazanç İstisna tutarı 1 Milyon TL’yi geçen firmalar ile yıllık beyanname üzerinden yararlandığı Ar-Ge/Tasarım indirim tutarı 1 Milyon TL’yi aşan Ar-Ge/Tasarım Merkezi sahibi firmaların, istisna ve indirime konu tutarlarının %2’sini bir GSYF (Girişim Sermayesi Yatırım Fonu)’na yatırma ya da GSYO (Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları)’na veya Teknopark Kuluçka merkezlerindeki girişimlere sermaye olarak koyma zorunluluğu getirilmişti.

Aynı mevzuat ile bu yatırım yükümlülüğünü yerine getirmeyen firmaların beyannamede beyan etmiş oldukları indirim/kazanç istisna tutarlarının %20’sinin iptal edileceği ve iptal edilen bu indirim/kazanç istisnası üzerinden zamanında hesaplanmayan verginin (vergi ziya-ı cezası) uygulanmaksızın tarh edileceği hüküm altına alınmıştır.

7263 Sayılı kanun ile getirilen %2 yatırım zorunluluğuna ilişkin ikincil bir mevzuat yayımlanmamış olmakla birlikte, 2021 yılı Gelir/Kurumlar Vergisi Beyannamesinde beyan edilen indirim/kazanç istisnası üzerinden %2 yatırım zorunluluğunun 31.12.2022 tarihine kadar gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…