MAKİNE VE TEÇHİZAT ALIMLARINDA UYGULANAN KDV İSTİSNASI 31/12/2024 TARİHİNE KADAR UZATILDI - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Ar-Ge/Tasarim Merkezleri̇ İle Teknopark Fi̇rmalarinin %2 Yatirim Yükümlülüğünde Zaman Daraliyor!
AR-GE/TASARIM MERKEZLERİ İLE TEKNOPARK FİRMALARININ %2 YATIRIM YÜKÜMLÜLÜĞÜNDE ZAMAN DARALIYOR!
21 Aralık 2022
Sistem Global Danışmanlık Yeni̇ Asgari̇ Ücret Belli̇ Oldu!
YENİ ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU!
22 Aralık 2022
Sistem Global Danışmanlık Ar-Ge/Tasarim Merkezleri̇ İle Teknopark Fi̇rmalarinin %2 Yatirim Yükümlülüğünde Zaman Daraliyor!
AR-GE/TASARIM MERKEZLERİ İLE TEKNOPARK FİRMALARININ %2 YATIRIM YÜKÜMLÜLÜĞÜNDE ZAMAN DARALIYOR!
21 Aralık 2022
Sistem Global Danışmanlık Yeni̇ Asgari̇ Ücret Belli̇ Oldu!
YENİ ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU!
22 Aralık 2022

MAKİNE VE TEÇHİZAT ALIMLARINDA UYGULANAN KDV İSTİSNASI 31/12/2024 TARİHİNE KADAR UZATILDI

Sistem Global Danışmanlık Maki̇ne Ve Teçhi̇zat Alimlarinda Uygulanan Kdv İsti̇snasi 31/12/2024 Tari̇hi̇ne Kadar Uzatildi

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu Geçici 39. Maddesinin 1. Fırkası uyarınca;

  • Sanayi sicil belgesini haiz katma değer vergisi mükelleflerine münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimleri ile,
  • 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamındaki teknoloji geliştirme bölgesi ve ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde,
  • 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde,
  • Araştırma laboratuvarlarında Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, münhasıran bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimleri 31/12/2022 tarihine kadar katma değer vergisinden istisna edilmişti.

6583 Sayılı 21/12/2022 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu süre 31/12/2024 tarihine kadar uzatılmıştır.

Detaylı bilgi için tıklayınız>>>

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…