AR-GE / TASARIM MERKEZLERİ İLE TGB FİRMALARINDA 7263 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ "UZAKTAN ÇALIŞMA" UYGULAMASI GÜNCELLENDİ! - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Fi̇nansman Bonolari Ve Varlik Ki̇ralama Şi̇rketleri̇ Tarafindan İhraç Edi̇len Ki̇ra Serti̇fi̇kalarinda Tevki̇fat Orani Yeni̇den Beli̇rlendi̇!
FİNANSMAN BONOLARI VE VARLIK KİRALAMA ŞİRKETLERİ TARAFINDAN İHRAÇ EDİLEN KİRA SERTİFİKALARINDA TEVKİFAT ORANI YENİDEN BELİRLENDİ!
23 Aralık 2021
Sistem Global Danışmanlık 18/12/2021 Tari̇hli̇ 31693 Sayili Resmi̇ Gazete’de Yayimlanan Yatirimlarda Proje Bazli Devlet Yardimi Veri̇lmesi̇ne İli̇şki̇n Kararda Deği̇şi̇kli̇k Yapilmasina Dai̇r Karar
18/12/2021 TARİHLİ 31693 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN YATIRIMLARDA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR
27 Aralık 2021
Sistem Global Danışmanlık Fi̇nansman Bonolari Ve Varlik Ki̇ralama Şi̇rketleri̇ Tarafindan İhraç Edi̇len Ki̇ra Serti̇fi̇kalarinda Tevki̇fat Orani Yeni̇den Beli̇rlendi̇!
FİNANSMAN BONOLARI VE VARLIK KİRALAMA ŞİRKETLERİ TARAFINDAN İHRAÇ EDİLEN KİRA SERTİFİKALARINDA TEVKİFAT ORANI YENİDEN BELİRLENDİ!
23 Aralık 2021
Sistem Global Danışmanlık 18/12/2021 Tari̇hli̇ 31693 Sayili Resmi̇ Gazete’de Yayimlanan Yatirimlarda Proje Bazli Devlet Yardimi Veri̇lmesi̇ne İli̇şki̇n Kararda Deği̇şi̇kli̇k Yapilmasina Dai̇r Karar
18/12/2021 TARİHLİ 31693 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN YATIRIMLARDA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR
27 Aralık 2021

AR-GE / TASARIM MERKEZLERİ İLE TGB FİRMALARINDA 7263 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ “UZAKTAN ÇALIŞMA” UYGULAMASI GÜNCELLENDİ!

Sistem Global Danışmanlık Ar-Ge / Tasarim Merkezleri̇ İle Tgb Fi̇rmalarinda 7263 Sayili Kanun Kapsamindaki̇ &Quot;Uzaktan Çalişma&Quot; Uygulamasi Güncellendi̇!

Ar-Ge / Tasarım Merkezleri ile TGB Firmaları için 7263 sayılı Kanun Kapsamında getirilen Dışarıda Süre Geçirme hakkının uygulaması ile ilgili pratikte bazı tereddütler mevcuttu. 25.12.2021 tarihinde yayımlanan Resmi Gazetede yer alan 7346 Sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 20. Ve 28.Maddesi ” ile birlikte 7263 Sayılı Kanun kapsamındaki “Uzaktan Çalışma” uygulamasına ilişkin tereddütler giderilmiştir.

Resmi Gazetede  yayımlanan 7346 Sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 20. Ve 28.Maddesi ” ile birlikte, 7263 Sayılı kanun Kapsamındaki “Uzaktan Çalışma” uygulamasının aşağıdaki şekilde yapılacağı anlaşılmıştır;

  • Ar-Ge / Tasarım Merkezleri ile Teknopark firmalarında çalışan personeller toplam çalışma süresinin %50’sini doğrudan uzaktan çalışabilecek. Bu %50 Uzaktan Çalışmanın uygulanabilmesi için ilgili personelin bölgeye gelme zorunluluğu olmayacaktır. Ör; 50 Personeli bulunan bir ar-ge merkezinde aylık çalışma saati 180 saat olduğu düşünüldüğünde 4.500 Saat ( 50*180*%50) uzaktan çalışma direkt olarak teşviklere konu edilebilecektir. Kalan %50’nin teşvike konu edilebilmesi için bölgede süre geçirmek gerekecektir.
  • Uzaktan Çalışma saatleri her bir personel için ayrı ayrı belirleneceği gibi, toplam personel sayısı (çalışma süresi) üzerinden de belirlenebilecektir. Ör; 50 personeli bulunan bir Tasarım Merkezinde 25 personel tüm zamanını Uzaktan Çalışma olarak beyan ederek teşviklere konu edebilecektir. Kalan 25 Personel ise bölgeye geldiği süre kadar teşviklerden faydalanabilecektir. Başka bir ifadeyle 50 Personeli bulunan bir tasarım merkezinde aylık çalışma saati 180 saat olduğu düşünüldüğünde 4.500 Saat ( 50*180*%50) uzaktan çalışma personeller arasında ihtiyaca göre dağıtılarak teşviklere konu edilebilecektir.
  • %50 olan Uzaktan Çalışma hakkını belirlenen bölge ve sektörlerde %75’e kadar artırmak için Cumhurbaşkanına yetki verilmiştir. Cumhurbaşkanı bu yetkiyi kullandığında; 50 personeli olan bir Ar-Ge/Tasarım Merkezi yada TGB Firmasında 37,5 personel bölgeye hiç gelmeden teşviklerden yararlanabilecektir. Kalan 12,5 personel ise bölgede geçirdiği süreler kadar teşviklerden faydalanabilecektir.
  • Yeni düzenlemeler 12/10/2021 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…