BAZI STOPAJ ORANLARININ UYGULAMA SÜRESİ 31/12/2021 TARİHİNE KADAR UZATILMIŞTIR! - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Yeni̇ Torba Yasa'Da Neler Var?
YENİ TORBA YASA’DA NELER VAR?
4 Ekim 2021
Sistem Global Danışmanlık Yeme Ve İçme Hi̇zmetleri̇ İçi̇n Uygulanan Kdv İndi̇ri̇mi̇ Sona Erdi̇
YEME VE İÇME HİZMETLERİ İÇİN UYGULANAN KDV İNDİRİMİ SONA ERDİ
5 Ekim 2021
Sistem Global Danışmanlık Yeni̇ Torba Yasa'Da Neler Var?
YENİ TORBA YASA’DA NELER VAR?
4 Ekim 2021
Sistem Global Danışmanlık Yeme Ve İçme Hi̇zmetleri̇ İçi̇n Uygulanan Kdv İndi̇ri̇mi̇ Sona Erdi̇
YEME VE İÇME HİZMETLERİ İÇİN UYGULANAN KDV İNDİRİMİ SONA ERDİ
5 Ekim 2021

BAZI STOPAJ ORANLARININ UYGULAMA SÜRESİ 31/12/2021 TARİHİNE KADAR UZATILMIŞTIR!

Sistem Global Danışmanlık Bazi Stopaj Oranlarinin Uygulama Süresi̇ 31/12/2021 Tari̇hi̇ne Kadar Uzatilmiştir!

1 Ekim 2021 tarihli ve 31615 sayılı Resmi Gazete’de “193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer AlanTevkifat Oranları Hakkında Karar (KararSayısı: 4561)” yayımlandı.

Bu Karar ile Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci maddesi kapsamında düşürülen ve aşağıda detayına yer verilen bazı stopaj oranlarının uygulama süresi 31/12/2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Diğer taraftan, en son 30/9/2021 tarihine uzatılan gayrimenkul kiralamalarında uygulanan indirimli stopaj oranı süresi ve bazı teslim ve hizmetlere uygulanan indirimli KDV oranları süresi uzatılmamıştır.

1) Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları

Bilindiği üzere, Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinde yer alan bazı kazanç ve iratlardan yapılacak tevkifat oranları 2006/10731 sayılı Karar ile belirlenmiştir.

Bu Kararın 1 inci ve 2 nci maddesi ile 2006/10731 sayılı Kararın geçici 2 inci ve geçici 3 üncü maddesinde yer alan stopaj oranlarının uygulama süreleri 30/9/2021 tarihinden 31/12/2021 tarihine uzatılmıştır.

A) Türk Lirası Mevduat faizi ve kar payı gelirlerine uygulanacak stopaj oranları

31/12/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) vadesiz ve özel cari hesaplara ve 30/9/2020 ile 31/12/2021 tarihleri arasında (bu tarih dâhil) açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen hesaplara ödenecek faizler ve kâr paylarına aşağıda yer alan stopaj oranları uygulanacaktır.

1) Mevduat faizlerinden;
i) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %5,
ii) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %3,
iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,
iv) Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,
2) Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından;
i) Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %5,
ii) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %3,
iii)1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0.”

B) Banka tahvil ve bonoları ile fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarına uygulanan stopaj oranları

23/12/2020 ile 31/12/2021 tarihi (bu tarih dâhil) arasında iktisap edilen, bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara aşağıda yer alan stopaj oranları uygulanacaktır.

  • Vadesi 6 aya kadar (6 ay dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden %5
  • Vadesi 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden %3
  • Vadesi 1 yıldan uzun olanlara sağlanan gelirlerden %0
  • 6 aydan az süreyle (6 ay dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %5
  • 1 yıldan az süreyle (1 yıl dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %3
  • 1 yıldan fazla süreyle elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %0


Diğer taraftan, 23/12/2020 ile 31/12/2021 tarihi (bu tarih dâhil) arasında iktisap edilen (değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında “döviz” ifadesi geçen yatırım fonları hariç) yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara %0 oranında tevkifat uygulanacaktır.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…