DEPREM VERGİSİ DETAYLARI BELLİ OLDU - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Desteklenecek Programlarda Yeni̇ Geli̇şme
DESTEKLENECEK PROGRAMLARDA YENİ GELİŞME
10 Mart 2023
Sistem Global Danışmanlık Yeni̇ Vergi̇ Affi Yasasi Yazi Di̇zi̇si̇ - 1 &Quot;Matrah Ve Vergi̇ Artirimi&Quot;
YENİ VERGİ AFFI YASASI YAZI DİZİSİ – 1 “MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI”
13 Mart 2023
Sistem Global Danışmanlık Desteklenecek Programlarda Yeni̇ Geli̇şme
DESTEKLENECEK PROGRAMLARDA YENİ GELİŞME
10 Mart 2023
Sistem Global Danışmanlık Yeni̇ Vergi̇ Affi Yasasi Yazi Di̇zi̇si̇ - 1 &Quot;Matrah Ve Vergi̇ Artirimi&Quot;
YENİ VERGİ AFFI YASASI YAZI DİZİSİ – 1 “MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI”
13 Mart 2023

DEPREM VERGİSİ DETAYLARI BELLİ OLDU

Sistem Global Danışmanlık Deprem Vergi̇si̇ Detaylari Belli̇ Oldu

Şirketlerin 2022 yılı gelirleri için verecekleri beyannamelerinde indirim konusu yapılan indirim ve istisnalar üzerinden %10 oranında ek vergi tahsil edilecek.

Kurumlar vergisi mükellefleri tarafından 2022 yılına ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinde gösterilmek suretiyle, kurum kazancından indirim konusu yapılan istisna ve indirim tutarları ile indirimli kurumlar vergisine tabi matrahları üzerinden, dönem kazancı ile ilişkilendirilmeksizin %10 oranında; kurumlar vergisi istisnaları ile yurt dışından elde edilen ve en az %15 oranında vergi yükü taşıdığı tevsik edilen istisna kazançlar üzerinden ise %5 oranında tek seferlik ek vergi alınacak.

Depremden etkilenen 11 il ile Sivas’ın Gürün ilçesindeki kurumlar vergisi mükellefleri kapsam dışında tutuldu.

Hesaplanacak ve bu verginin ilk taksiti kurumlar vergisinin ödeme süresi içinde, ikinci taksiti bu süreyi takip eden dördüncü ayda ödenecek.

Hesaplanan söz konusu vergi, gider ve indirim olarak dikkate alınmayacak; kurumlar vergisi, geçici vergi ve tevkif suretiyle kesilen vergiler ile varsa yurt dışında ödenen vergiler dahil hiçbir vergiden mahsup edilmesine imkan tanınmayacak.

Söz konusu verginin, ilk taksiti kurumlar vergisi ödeme süresi içinde, ikincisi ise bu süreyi takip eden dördüncü ayda olmak üzere iki taksitte ödenecek.

Özel hesap dönemi tayin edilen mükelleflerde bu vergi, 2023 yılı içinde sona eren hesap dönemi için verilmesi gereken beyannamelerde gösterilmek suretiyle uygulanacak.

Bu vergi gider ve indirim olarak dikkate alınmayacak ve hiçbir vergiden mahsup edilmeyecek.

193 sayılı Kanunun geçici 61’inci maddesi kapsamında tevkifata tabi yatırım indirimi istisnası ilgili Kanunları uyarınca kurum kazancından indirilebilen bağış ve yardımlar için ek vergi hesaplanmayacak.

Teknopark, Ar-Ge Merkezi ve Tasarım Merkezi firmalarından Mikro ve Küçük İşletmeler deprem vergisi ödemeyecek.

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkındaki Yönetmeliğe göre Mikro ve Küçük İşletme tanımı şu şekildedir;

Mikro işletme: On kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri beş milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.

Küçük işletme: Elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri elli milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.

Ayrıca aşağıdaki kod ile beyan edilen istisna ve indirimler içinde ek vergi hesaplanmayacaktır.

BEYAN KODUAÇIKLAMA
302Yatırım Fon ve Ortaklığı Portföy İşletmeciliği Kazancı (K.V.K. Mad. 5/1-d)
401Risturnlar (K.V.K. Mad. 5/1-i)
354Sat-Kirala-Geri Al İşlemlerinden Doğan Kazançlarda İstisna (KVK Mad. 5/1-j)(Taşınırlar)
355Sat-Kirala-Geri Al İşlemlerinden Doğan Kazançlarda İstisna (KVK Mad. 5/1-j)(Taşınmazlar)
356Sat-Kirala-Geri Al İşlemlerinden Doğan Kazançlarda İstisna(KVK Mad. 5/1-j) (Diğer)
357Kira Sertifikası İhracı Amacıyla Varlık ve Hakların Satışından Doğan Kazançlarda İstisna (KVK Mad. 5/1-k) (Taşınırlar)
358Kira Sertifikası İhracı Amacıyla Varlık ve Hakların Satışından Doğan Kazançlarda İstisna (KVK Mad. 5/1-k) (Taşınmazlar)
359Kira Sertifikası İhracı Amacıyla Varlık ve Hakların Satışından Doğan Kazançlarda istisna (KVK Mad. 5/1-k) (Diğer)
3701-KVK Geç. Mad. 14/1-a kapsamında değerlemeden doğan kazanç istisnası
3712-KVK Geçici Mad. 14/1-b kapsamında kur farkı kazanç istisnası
3723-KVK Geçici Mad. 14/1-b kapsamında dönem sonu değerlemesinden doğan kar payı ve faiz istisnası
3734-KVK Geçici Mad. 14/1-b kapsamında vade sonunda oluşan kar payı ve faiz istisnası
3745-KVK Geçici Mad. 14/1-b kapsamında vade sonunda doğan diğer kazançlardan istisna
3756-KVK Geçici Mad. 14/2 kapsamında kur farkı kazanç istisnası
3767-KVK Geçici Mad. 14/2 kapsamında dönem sonu değerlemesinden doğan kar payı ve faiz istisnası
3778-KVK Geçici Mad. 14/2 kapsamında vade sonunda oluşan kar payı ve faiz istisnası
3789-KVK Geçici Mad. 14/2 kapsamında vade sonunda doğan diğer kazançlardan istisna
37910-KVK Geçici Mad. 14/3 kapsamında altın hesaplarının dönüştürülmesinden doğan kazanç istisnası
38011-KVK Geçici Mad. 14/3 kapsamında dönem sonu değerlemesinden doğan kar payı ve faiz istisnası
38112-KVK Geçici Mad. 14/3 kapsamında vade sonunda oluşan kar payı ve faiz istisnası
38213-KVK Geçici Mad. 14/3 kapsamında vade sonunda doğan diğer kazanç istisnası
38314- KVK Geçici Mad. 14/4 kapsamında dönem sonu değerlemesinden doğan kar payı ve faiz istisnası
38415- KVK Geçici Mad. 14/4 kapsamında vade sonunda oluşan kar payı ve faiz istisnası
38516- KVK Geçici Mad. 14/4 kapsamında vade sonunda doğan diğer kazançlardan istisnası
405Sponsorluk Harcamaları (K.V.K. Mad. 10/1-b)
402Bağış ve Yardımlar (K.V.K. Mad. 10/1-c)
403Eğitim ve Sağlık Tesisleri, Gençlik Merkezleri, Gençlik ve İzci Kampları ile Yurt İnşaatlarına İlişkin Bağış ve Yardımlar (K.V.K. Mad. 10/1-ç)
417İbadethanelere ve dini tesislere yapılan bağış ve yardımlar (KVK Mad. 10/1-ç)
404Kültür ve Turizm Amaçlı Bağış ve Yardımlar (K.V.K. Mad. 10/1-d)
451Cumhurbaşkanınca Başlatılan Yardım Kampanyalarına Yapılan Bağış ve Yardımlar (K.V.K. Mad. 10/1-e)
412Türkiye Kızılay Derneğine ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine Yapılan Nakdi Bağış ve Yardımlar (KVK Mad.10/1-f)
413VUK 325/A’ya göre girişim sermayesi fonu olarak ayrılan tutarlar (KVK Mad.10/1-g)
4525378 Sayılı Engelliler Hakkında Kanuna Göre Kurulan Korumalı İşyeri İndirimi (K.V.K. Mad. 10/1-h)

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Şirketinizin Kuruluşundan Globalleşmesine Kadar Her Adımda Sizinle Birlikte Yürüyoruz…