DESTEKLENECEK PROGRAMLARDA YENİ GELİŞME - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Yeni̇ Af Kanunu Yasalaşti
YENİ AF KANUNU YASALAŞTI
10 Mart 2023
Sistem Global Danışmanlık Deprem Vergi̇si̇ Detaylari Belli̇ Oldu
DEPREM VERGİSİ DETAYLARI BELLİ OLDU
12 Mart 2023
Sistem Global Danışmanlık Yeni̇ Af Kanunu Yasalaşti
YENİ AF KANUNU YASALAŞTI
10 Mart 2023
Sistem Global Danışmanlık Deprem Vergi̇si̇ Detaylari Belli̇ Oldu
DEPREM VERGİSİ DETAYLARI BELLİ OLDU
12 Mart 2023

DESTEKLENECEK PROGRAMLARDA YENİ GELİŞME

Sistem Global Danışmanlık Desteklenecek Programlarda Yeni̇ Geli̇şme

Ar-Ge Merkezleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyet gösteren firmalar tarafından yararlanılan “Temel bilimler” desteği daha 2021 yılında yapılan değişiklik ile birlikte “Desteklenecek Programlar” olarak genişletilmiştir. “Desteklenecek Programlar: Yükseköğretim kurumlarının matematik, fizik, kimya ve biyoloji lisans programları ile Yükseköğretim Kurulundan alınan görüş üzerine Bakanlıkça belirlenecek diğer programları” şeklinde ifade edilmiştir. Bu çerçevede, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan görüşler doğrultusunda; desteklenecek programlar kapsamına matematik, fizik, kimya ve biyoloji bölümlerine ilave olarak aşağıda listelenen programların da dâhil edilmesi karar verilmiştir.

DESTEKLENECEK PROGRAMLARA DÂHİL EDİLEN PROGRAMLAR

1. Biyokimya

2. Biyoteknoloji

3. Endüstriyel Tasarım

4. Endüstriyel Tasarım Mühendisliği

5. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

6. Moleküler Biyoloji ve Genetik

Ar-Ge Merkezi olan işletmelerin bu destekten yararlanabilmeleri için listede yer alan programlar kapsamında dahil edilen 6 yeni program için ilgili personellerin firma bünyesinde 28/02/2023 tarihi itibarıyla ilk kez istihdam edilmesi şartı bulunmaktadır.

Ar-Ge ve Tasarım Merkezi portalı şu an yeni gelişmeler çerçevesinde güncellenmeleri devam etmektedir. Ayrıca, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı arasındaki veri paylaşım protokolü gereğince firmalara ait prim dökümleri ilgili ayın son günündenyaklaşık 45 gün sonra alınmaktadır. Dolayısıyla yeni dahil edilen programlara ait başvurular Mayıs ayı itibarıyla online olarak başvuruya açılması ön görülmektedir.

Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde faaliyet gösteren firmalar için de benzer durum söz konusudur. Bu konudaki bilgilendirme her firmanın kendi Bakanlık Uzmanı tarafından gerçekleştirilecektir.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Şirketinizin Kuruluşundan Globalleşmesine Kadar Her Adımda Sizinle Birlikte Yürüyoruz…