E-DEFTER BERATLARININ AYLIK VEYA GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİ BAZINDA GÖNDERİM TERCİHİNİN SEÇİLMESİNDE SON TARİH: 31.01.2020 - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Di̇ji̇tal Danişmanlik Platformumuz Edanişman Yola Çikti
DİJİTAL DANIŞMANLIK PLATFORMUMUZ EDANIŞMAN YOLA ÇIKTI
21 Ocak 2020
Sistem Global Danışmanlık Borsada Rayi̇ci̇ Olmayan Dövi̇zleri̇n 2019 Kurlari Beli̇rlendi̇
BORSADA RAYİCİ OLMAYAN DÖVİZLERİN 2019 KURLARI BELİRLENDİ
24 Ocak 2020
Sistem Global Danışmanlık Di̇ji̇tal Danişmanlik Platformumuz Edanişman Yola Çikti
DİJİTAL DANIŞMANLIK PLATFORMUMUZ EDANIŞMAN YOLA ÇIKTI
21 Ocak 2020
Sistem Global Danışmanlık Borsada Rayi̇ci̇ Olmayan Dövi̇zleri̇n 2019 Kurlari Beli̇rlendi̇
BORSADA RAYİCİ OLMAYAN DÖVİZLERİN 2019 KURLARI BELİRLENDİ
24 Ocak 2020

E-DEFTER BERATLARININ AYLIK VEYA GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİ BAZINDA GÖNDERİM TERCİHİNİN SEÇİLMESİNDE SON TARİH: 31.01.2020

Sistem Global Danışmanlık E-Defter Beratlarinin Aylik Veya Geçi̇ci̇ Vergi̇ Dönemleri̇ Bazinda Gönderi̇m Terci̇hi̇ni̇n Seçi̇lmesi̇nde Son Tari̇h: 31.01.2020

19.10.2019 tarih ve 30923 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin 4.3.4 no’ lu bölümünde; aylık olarak oluşturulacak e-defter beratlarının, aylık veya geçici vergi dönemleri itibariyle yüklenebilmesi imkânı getirilmiştir.

E-defter kapsamında olan mükelleflerin, E-defter gönderim tercihlerine ilişkin seçimlerini 31.01.2020 tarihine kadar belirlemeleri gerekmekte olup; Tercihlerini 31/01/2020 tarihine kadar belirlemeyen mükellefler, 2020 hesap dönemi berat dosyaları için Aylık yükleme seçeneğini tercih etmiş olarak değerlendirilecektir.

Berat yükleme tercihinde bulunmak isteyen mükelleflerin; mali mühür veya elektronik imza ile Gelir İdaresi Başkanlığının e-Defter uygulamasına giriş yapıp “Bilgi Güncelle” kısmından “Berat Yükleme Tercihi” bölümünden; Aylık yükleme / Geçici vergi dönemleri bazında yükleme şeklinde seçimlerini yapmaları gerekmektedir.

Http://Imgserveri.com/1A01469362Ee40F4B1799E2E6E560E75/Images/Image(43).Png

Yapılan tercih 31/01/2020 tarihine kadar e-Defter uygulaması üzerinden güncellenebilecektir. Bu tarihten sonra yapılan seçimin değiştirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

E-Defter berat dosyalarının, Aylık ve Geçici vergi dönemleri bazında yükleme süreleri aşağıdaki gibidir.

Http://Imgserveri.com/1A01469362Ee40F4B1799E2E6E560E75/Images/Image(47).Png

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…