BORSADA RAYİCİ OLMAYAN DÖVİZLERİN 2019 KURLARI BELİRLENDİ - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık E-Defter Beratlarinin Aylik Veya Geçi̇ci̇ Vergi̇ Dönemleri̇ Bazinda Gönderi̇m Terci̇hi̇ni̇n Seçi̇lmesi̇nde Son Tari̇h: 31.01.2020
E-DEFTER BERATLARININ AYLIK VEYA GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİ BAZINDA GÖNDERİM TERCİHİNİN SEÇİLMESİNDE SON TARİH: 31.01.2020
21 Ocak 2020
Sistem Global Danışmanlık Geri̇ Kazanim Katilim Payi
GERİ KAZANIM KATILIM PAYI
27 Ocak 2020
Sistem Global Danışmanlık E-Defter Beratlarinin Aylik Veya Geçi̇ci̇ Vergi̇ Dönemleri̇ Bazinda Gönderi̇m Terci̇hi̇ni̇n Seçi̇lmesi̇nde Son Tari̇h: 31.01.2020
E-DEFTER BERATLARININ AYLIK VEYA GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİ BAZINDA GÖNDERİM TERCİHİNİN SEÇİLMESİNDE SON TARİH: 31.01.2020
21 Ocak 2020
Sistem Global Danışmanlık Geri̇ Kazanim Katilim Payi
GERİ KAZANIM KATILIM PAYI
27 Ocak 2020

BORSADA RAYİCİ OLMAYAN DÖVİZLERİN 2019 KURLARI BELİRLENDİ

Sistem Global Danışmanlık Borsada Rayi̇ci̇ Olmayan Dövi̇zleri̇n 2019 Kurlari Beli̇rlendi̇

Bugün Resmi Gazete’ de yayımlanan vergi usul kanunu genel tebliğine göre, Borsada rayici olmayan yabancı paraların 2019 yılı için yapılacak değerlemelerine ait ekte yer alan listede gösterilen kurlar uygulanacaktır.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde belirtilen hükümler gereğince, değerleme günü itibarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığınca kur ilan edilmediği durumlarda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen kurlar esas alınacaktır.

Bu şekilde yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kuru (efektif alış kurunun bulunmaması halinde döviz alış kuru), döviz cinsinden yabancı paralar içinse döviz alış kuru uygulanacaktır.

Ek: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/01/20200124-2-1.pdf

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…