ENGELLİ OTOMOBİL ALIMLARINDA ÖTV İSTİSNASINA İLİŞKİN ÜST LİMİTİ DEĞİŞTİRİLDİ! - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Kosgeb Ar-Ge, Ür-Ge Ve İnovasyon Destek Programi 2021-2 Proje Tekli̇f Çağrisi Açildi!
KOSGEB AR-GE, ÜR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI 2021-2 PROJE TEKLİF ÇAĞRISI AÇILDI!
20 Aralık 2021
Sistem Global Danışmanlık Tüm Çalişanlara Geli̇r Ve Damga Vergi̇si̇ İsti̇snasi Geti̇ren Tekli̇f Kabul Edi̇ldi̇
TÜM ÇALIŞANLARA GELİR VE DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI GETİREN TEKLİF KABUL EDİLDİ
21 Aralık 2021
Sistem Global Danışmanlık Kosgeb Ar-Ge, Ür-Ge Ve İnovasyon Destek Programi 2021-2 Proje Tekli̇f Çağrisi Açildi!
KOSGEB AR-GE, ÜR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI 2021-2 PROJE TEKLİF ÇAĞRISI AÇILDI!
20 Aralık 2021
Sistem Global Danışmanlık Tüm Çalişanlara Geli̇r Ve Damga Vergi̇si̇ İsti̇snasi Geti̇ren Tekli̇f Kabul Edi̇ldi̇
TÜM ÇALIŞANLARA GELİR VE DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI GETİREN TEKLİF KABUL EDİLDİ
21 Aralık 2021

ENGELLİ OTOMOBİL ALIMLARINDA ÖTV İSTİSNASINA İLİŞKİN ÜST LİMİTİ DEĞİŞTİRİLDİ!

Sistem Global Danışmanlık Engelli̇ Otomobi̇l Alimlarinda Ötv İsti̇snasina İli̇şki̇n Üst Li̇mi̇ti̇ Deği̇şti̇ri̇ldi̇!

21/12/2021 tarihli ve 31696 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan  (II) Sayılı ÖTV Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 9 Seri No.lu Tebliğ ile birlikte, engellilerin ÖTV’siz binek otomobili alımında ve ithalinde uygulanan üst limitin 450.500 lira olarak uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

Limit değişikliğine ilişkin tebliğe ulaşmak için tıklayınız>>

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…