KOSGEB AR-GE, ÜR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI 2021-2 PROJE TEKLİF ÇAĞRISI AÇILDI! - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Asgari̇ Ücreti̇n Vergi̇ Dişi Birakilmasini İçeren Kanun Tekli̇fi̇ Mecli̇s Başkanliği’na Sunuldu
ASGARİ ÜCRETİN VERGİ DIŞI BIRAKILMASINI İÇEREN KANUN TEKLİFİ MECLİS BAŞKANLIĞI’NA SUNULDU
20 Aralık 2021
Sistem Global Danışmanlık Engelli̇ Otomobi̇l Alimlarinda Ötv İsti̇snasina İli̇şki̇n Üst Li̇mi̇ti̇ Deği̇şti̇ri̇ldi̇!
ENGELLİ OTOMOBİL ALIMLARINDA ÖTV İSTİSNASINA İLİŞKİN ÜST LİMİTİ DEĞİŞTİRİLDİ!
21 Aralık 2021
Sistem Global Danışmanlık Asgari̇ Ücreti̇n Vergi̇ Dişi Birakilmasini İçeren Kanun Tekli̇fi̇ Mecli̇s Başkanliği’na Sunuldu
ASGARİ ÜCRETİN VERGİ DIŞI BIRAKILMASINI İÇEREN KANUN TEKLİFİ MECLİS BAŞKANLIĞI’NA SUNULDU
20 Aralık 2021
Sistem Global Danışmanlık Engelli̇ Otomobi̇l Alimlarinda Ötv İsti̇snasina İli̇şki̇n Üst Li̇mi̇ti̇ Deği̇şti̇ri̇ldi̇!
ENGELLİ OTOMOBİL ALIMLARINDA ÖTV İSTİSNASINA İLİŞKİN ÜST LİMİTİ DEĞİŞTİRİLDİ!
21 Aralık 2021

KOSGEB AR-GE, ÜR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI 2021-2 PROJE TEKLİF ÇAĞRISI AÇILDI!

Sistem Global Danışmanlık Kosgeb Ar-Ge, Ür-Ge Ve İnovasyon Destek Programi 2021-2 Proje Tekli̇f Çağrisi Açildi!

KOSGEB tarafından; imalat sanayi sektörlerinde teknoloji, yenilik, ürün kalitesi ve verimlilik artışı sağlanması, endüstriyel kapasitenin dönüştürülerek daha rekabetçi hale getirilmesi ve yüksek katma değerli üretimin artırılması için orta yüksek ve yüksek teknoloji düzeyinde faaliyet gösteren işletmelerin öncelikli sektörlerde ve savunma sanayi ihtiyaçlarının, azami ölçüde milli teknolojiler ve yerli imkânlarla karşılamak suretiyle dışa bağımlılığın azaltılması ve bu suretle millileştirme faaliyetleri kapsamında yerli ürün oranını arttırmak ve savunma sanayi ekosistemini güçlendirmek için güçlü bir Ar-Ge ve yenilik yaklaşımı uygulamaya konularak kritik teknolojilere yoğunlaşılarak daha nitelikli bir şekilde desteklenmesinin sağlanması amacıyla proje teklif çağrısı açılmıştır.

BAŞVURU TARİHLERİ
15 Aralık 2021 – 08 Şubat 2022 (56 gün)

DESTEK ÜST LİMİTİ:
Mikro İşletmeler için; 900.000 TL,
Küçük İşletmeler için; 1.500.000 TL,
Orta Büyüklükteki İşletmeler için; 6.000.000 TL’dir.

Detaylı bilgi için tıklayınız>>

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…