GVK Geçici 67’nci Maddenin Yürürlük Süresi 31 Aralık 2025 Tarihine Kadar Uzatıldı - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Sermaye Şirketlerinin Sermaye Azaltımı Yoluyla Ortaklarına Yaptıkları Ödemeler
Sermaye Şirketlerinin Sermaye Azaltımı Yoluyla Ortaklarına Yaptıkları Ödemeler
18 Kasım 2020
Sistem Global Danışmanlık Konaklama Vergisinin Yürürlük Tarihini Ertelendi
Konaklama Vergisinin Yürürlük Tarihini Ertelendi
18 Kasım 2020
Sistem Global Danışmanlık Sermaye Şirketlerinin Sermaye Azaltımı Yoluyla Ortaklarına Yaptıkları Ödemeler
Sermaye Şirketlerinin Sermaye Azaltımı Yoluyla Ortaklarına Yaptıkları Ödemeler
18 Kasım 2020
Sistem Global Danışmanlık Konaklama Vergisinin Yürürlük Tarihini Ertelendi
Konaklama Vergisinin Yürürlük Tarihini Ertelendi
18 Kasım 2020

GVK Geçici 67’nci Maddenin Yürürlük Süresi 31 Aralık 2025 Tarihine Kadar Uzatıldı

Sistem Global Danışmanlık Gvk Geçici 67’Nci Maddenin Yürürlük Süresi 31 Aralık 2025 Tarihine Kadar Uzatıldı

GVK Geçici 67’nci maddenin uygulama süresi 31/12/2025 tarihine kadar uzatılmakta ve bu süreyi beş yıla kadar uzatma konusunda Cumhurbaşkanına yetki verilmektedir.  

7256 Sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinde yapılan değişiklik ile menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılması ve elde tutulması sürecinde elde edilen gelirler ile mevduat faizleri, repo gelirleri ve özel fınans kurulularından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine yönelik hükümler içeren Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinin uygulama süresi 31/12/2025 tarihine kadar uzatılarak, istisna kapsamındaki kazançların hangi durumda madde kapsamında tevkifata tabi olacağı hususuna açıklık getirilmiştir.

Yürürlükte olan bazı Kanunlarla vergi muafiyeti tanınan veya istisna tutulan kurum gelirlerinin, 193 sayılı Kanunun geçici 67’nci maddesi kapsamında tevkifata tabi tutulup tutulamayacağına ilişkin ihtilaflar söz konusu olmaktadır. Yapılan düzenlemeyle diğer Kanunlarda, açık olarak tevkif suretiyle kesilen vergileri de kapsayan bir istisna veya muafiyet hükmü mevcut olmadığı sürece bu kurumların gelirlerine geçici 67’nci madde kapsamında tevkifat yapılacağı belirtilerek uygulamadaki ihtilaflara son verilmesi amaçlanmaktadır.

Banka ve aracı kurumlar vasıtasıyla gerçekleştirilen kaldıraçlı alım satım (foreks) işlemlerinden elde edilen gelirlerin geçici 67’nci madde kapsamında kaynakta kesinti suretiyle vergilendirilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır.

Düzenleme;

− Banka ve aracı kurumlar vasıtasıyla gerçekleştirilen kaldıraçlı alım satım (foreks) işlemlerinden elde edilen gelirlerin kaynakta kesinti suretiyle vergilendirilmesine yönelik hükümlerinin 1/1/2021 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere yayımı tarihinde;

− Diğer hükümler ise yayımı tarihinde;

yürürlüğe girecektir.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…