İHRAÇ KAYITLI TESLİMLERDE SÜRE UZATIMI - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık 4447 Sayili İşsi̇zli̇k Si̇gortasi Kanununun Geçi̇ci̇ 24 Üncü Maddesi̇ Kapsaminda Yapilacak Nakdi̇ Ücret Desteği̇ Uygulamasina İli̇şki̇n Usul Ve Esaslar Beli̇rlendi̇!
4447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUNUN GEÇİCİ 24 ÜNCÜ MADDESİ KAPSAMINDA YAPILACAK NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ UYGULAMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BELİRLENDİ!
5 Mayıs 2020
Sistem Global Danışmanlık Argera Yeni̇ Modülü İle Hi̇zmeti̇ni̇zde!
ARGERA YENİ MODÜLÜ İLE HİZMETİNİZDE!
5 Mayıs 2020
Sistem Global Danışmanlık 4447 Sayili İşsi̇zli̇k Si̇gortasi Kanununun Geçi̇ci̇ 24 Üncü Maddesi̇ Kapsaminda Yapilacak Nakdi̇ Ücret Desteği̇ Uygulamasina İli̇şki̇n Usul Ve Esaslar Beli̇rlendi̇!
4447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUNUN GEÇİCİ 24 ÜNCÜ MADDESİ KAPSAMINDA YAPILACAK NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ UYGULAMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BELİRLENDİ!
5 Mayıs 2020
Sistem Global Danışmanlık Argera Yeni̇ Modülü İle Hi̇zmeti̇ni̇zde!
ARGERA YENİ MODÜLÜ İLE HİZMETİNİZDE!
5 Mayıs 2020

İHRAÇ KAYITLI TESLİMLERDE SÜRE UZATIMI

Sistem Global Danışmanlık İhraç Kayitli Tesli̇mlerde Süre Uzatimi

  Birçok ülkeye yayılan Koronavirüs (COVID-19) salgını sebebiyle, 3065 sayılı Kanunun (11/1-c) maddesinde düzenlenen tecil-terkin uygulaması kapsamında teslim edilen malların ihracat süreleri uzatılmıştır.

Katma Değer Vergisi Kanununun (11/1-c) maddesine göre; ihraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından ihracatçılara teslim edilen malların, ihracatçıya teslim tarihini takip eden ay başından itibaren üç ay içinde ihraç edilmesi halinde, tecil edilen vergi terkin olunmaktadır.

Diğer taraftan, ihracatın mücbir sebepler veya beklenmedik durumlar nedeniyle üç ay içinde gerçekleştirilememesi halinde, en geç üç aylık sürenin dolduğu tarihten itibaren 15 gün içinde başvuran ihracatçılara üç aya kadar ek süre verilebilmektedir.

Mevcut durum dikkate alındığında; ihraç kayıtlı teslimin yapıldığı tarihi takip eden ayın başından itibaren başlayan üç aylık sürenin sonu 1/4/2020 ila 30/6/2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasına rastlayan mükellefler bakımından, ek süre için vergi dairesine başvuru yapılmaksızın bu sürenin mücbir sebep kapsamında üç ay daha uzatılmış kabul edilmesi uygun bulunmuştur.

İhracat süresi, belirtilen süreden önce dolmakla birlikte, ihracatın gerçekleştirilmesi için ek süre talebine ilişkin 15 günlük başvuru süresi mezkur döneme rastlayan mükellefler de aynı kapsamda değerlendirilecektir.

Daha önce mücbir sebep veya beklenmedik durum halleri nedeniyle üç aydan kısa ek süre almış mükellefler için, alınmış olan ek sürenin dolduğu tarihin 1/4/2020 ila 30/6/2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasına rastlaması halinde, söz konusu ek sürenin de ilave bir başvuruya gerek olmaksızın üç aya tamamlanması uygun bulunmuştur.
 
    Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…