İnternet Üzerinden Satış Yapanlara Esnaf Muaflığı - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Kurumlar Vergi Kanununda Uzatılan Süreler
Kurumlar Vergi Kanununda Uzatılan Süreler
18 Kasım 2020
Sistem Global Danışmanlık Ticaret Gümrük Beyannamesiyle Gerçekleştirilen İhracatlar Da %50 Kazanç İstisnası
Ticaret Gümrük Beyannamesiyle Gerçekleştirilen İhracatlar da %50 Kazanç İstisnası
18 Kasım 2020
Sistem Global Danışmanlık Kurumlar Vergi Kanununda Uzatılan Süreler
Kurumlar Vergi Kanununda Uzatılan Süreler
18 Kasım 2020
Sistem Global Danışmanlık Ticaret Gümrük Beyannamesiyle Gerçekleştirilen İhracatlar Da %50 Kazanç İstisnası
Ticaret Gümrük Beyannamesiyle Gerçekleştirilen İhracatlar da %50 Kazanç İstisnası
18 Kasım 2020

İnternet Üzerinden Satış Yapanlara Esnaf Muaflığı

Sistem Global Danışmanlık İnternet Üzerinden Satış Yapanlara Esnaf Muaflığı

7256 Sayılı Kanun ile; bir işyeri bulunmaksızın sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve alet kullanmaksızın oturdukları evlerde imal ettikleri malları internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanların bu faaliyetleri gelir vergisinden muaf tutulmakta ve bunların elde ettikleri hasılatları üzerinden tevkif suretiyle vergilendirilmeleri sağlanmaktadır.

Tevkifat yükümlülüğü Bankalara verilmiş olup, çalışanı bulunanlar açısından %2 bulunmayanlar açısından %4’lük bir tevkifat öngörülmektedir.

Söz konusu muafiyetten faydalanılabilmesi için;

1- Vergiden muaf esnaf belgesi alınması,

2- Türkiye’de kurulu bankalarda bir ticari hesap açılması, tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi ve

3- Hasılat tutarının 220.000 TL’yi aşmaması,

gerekmektedir.

Elde edilen hasılatın 220.000 Türk lirasını aşması halinde, mükellef izleyen takvim yılı başından itibaren gerçek usulde vergilendirilecek ve tekrar bu muafiyetten faydalandırılmayacaktır.

Gelir Vergisi Kanunu’nun 9’uncu maddesi düzenlemesi gereği ticarî, ziraî veya meslekî kazancı dolayısı ile gerçek usulde gelir vergisine tâbi olanlar ile maddede sayılan faaliyetleri gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapanlar bu muafiyetten faydalanamayacaklardır.

Cumhurbaşkanına, maddede belirtilen oranlan ve tutarı, yarısına kadar indirme ve iki katına kadar artırma yetkisi verilmektedir.

Düzenleme, 1/1/2021 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…