Kurumlar Vergi Kanununda Uzatılan Süreler - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Katma Değer Vergisi Kanununda Uzatılan Süreler
Katma Değer Vergisi Kanununda Uzatılan Süreler
18 Kasım 2020
Sistem Global Danışmanlık İnternet Üzerinden Satış Yapanlara Esnaf Muaflığı
İnternet Üzerinden Satış Yapanlara Esnaf Muaflığı
18 Kasım 2020
Sistem Global Danışmanlık Katma Değer Vergisi Kanununda Uzatılan Süreler
Katma Değer Vergisi Kanununda Uzatılan Süreler
18 Kasım 2020
Sistem Global Danışmanlık İnternet Üzerinden Satış Yapanlara Esnaf Muaflığı
İnternet Üzerinden Satış Yapanlara Esnaf Muaflığı
18 Kasım 2020

Kurumlar Vergi Kanununda Uzatılan Süreler

Sistem Global Danışmanlık Kurumlar Vergi Kanununda Uzatılan Süreler

7256 Sayılı Kanun ile; Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 31/12/2020 tarihinde sona erecek geçici 2’nci maddesinin uygulama süresi 31/12/2025 tarihine kadar uzatılmaktadır.

Yapılan bu düzenleme ile 1/1/2008-31/12/2025 tarihleri arasında;

a) Dernek veya vakıflarca elde edilen Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesinin (5) numaralı bendi ve geçici 67’nci maddesi kapsamında kesinti suretiyle vergilendirilmiş kazanç ve iratlar,

b) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim yapan mesleki ve teknik eğitim okullarındaki atölye ve uygulama birimleri ile anaokulu, kreş, çıraklık ve halk eğitim merkezlerindeki uygulama birimlerine bağlı döner sermaye işletmelerinin elde ettikleri gelirler, dolayısıyla iktisadi işletme oluşmuş sayılmayacaktır.

Ayrıca Kurumlar Vergisi Kanunun geçici 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finali için sağlanan muafiyetin, UEFA’nın yeni takvimine uygun olarak 2021 finali için geçerli olması sağlanmıştır.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…