İTHALATTA GÖZETİM VE KORUMA ÖNLEMİ UYGULAMALARI KAPSAMINDA KASIM 2023 DÖNEMİ İÇİN İNDİRİM HAKKINIZI KAÇIRMAYIN! - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Bugün Çikan Torba Yasada Neler Var?
BUGÜN ÇIKAN TORBA YASADA NELER VAR?
28 Aralık 2023
Sistem Global Danışmanlık 50'Den Az Çalişani Olan Az Tehli̇keli̇ İşyerleri̇ne İli̇şki̇n İsg Yükümlülükleri̇ 2025'E Ertelendi̇
50’DEN AZ ÇALIŞANI OLAN AZ TEHLİKELİ İŞYERLERİNE İLİŞKİN İSG YÜKÜMLÜLÜKLERİ 2025’E ERTELENDİ
29 Aralık 2023
Sistem Global Danışmanlık Bugün Çikan Torba Yasada Neler Var?
BUGÜN ÇIKAN TORBA YASADA NELER VAR?
28 Aralık 2023
Sistem Global Danışmanlık 50'Den Az Çalişani Olan Az Tehli̇keli̇ İşyerleri̇ne İli̇şki̇n İsg Yükümlülükleri̇ 2025'E Ertelendi̇
50’DEN AZ ÇALIŞANI OLAN AZ TEHLİKELİ İŞYERLERİNE İLİŞKİN İSG YÜKÜMLÜLÜKLERİ 2025’E ERTELENDİ
29 Aralık 2023

İTHALATTA GÖZETİM VE KORUMA ÖNLEMİ UYGULAMALARI KAPSAMINDA KASIM 2023 DÖNEMİ İÇİN İNDİRİM HAKKINIZI KAÇIRMAYIN!

Sistem Global Danışmanlık İthalatta Gözeti̇m Ve Koruma Önlemi̇ Uygulamalari Kapsaminda Kasim 2023 Dönemi̇ İçi̇n İndi̇ri̇m Hakkinizi Kaçirmayin!

24.11.2024 tarihinden önce ithalat bedeli ödenen, 1.4.2024 öncesi ithal edilecek eşya ile ilgili gözetim uygulamasındaki KDV’nin indirim hakkı getirildi.

23.11.2023 tarih 7846 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile; ithalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkında uygulanan dampinge karşı vergi ve telafi edici vergiler ile bu tutarlar nedeniyle doğan ve katma değer vergisi matrahına dahil olan her türlü vergi resim harç ve paylar dolayısıyla ödenen katma değer vergisinin indirim hakkı kaldırılmıştı.

28.12.2023 tarih, 32413 Sayılı Resmi Gazete Resmi Gazete ’de yayımlanan, 27.12.2023 tarihli ve 8000 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Karar ile;  23.11.2023 tarih 7846 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararında değişiklik yapılmıştır.

Değişikliğin yapıldığı karara göre;

  • 24.11.2023 tarihinden önce, ithalat bedelinin bankacılık sistemi üzerinden ödendiğinin tevsiki yapıldığı,
  • İthal edilen eşyanın, 1.4.2024 ve öncesinde ithal edildiği;

Durumda; 7846 Sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmayacağı belirtilmiştir.

Özellikle 28.12.2023 tarihine kadar beyanı gereken Kasım ayı KDV beyannamelerinde bu kararın dikkate alınması ve ilgili KDV’nin indirim olarak dikkate alınması gerekmektedir.

Kaynak: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/12/20231228-14.pdf

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Şirketinizin Kuruluşundan Globalleşmesine Kadar Her Adımda Sizinle Birlikte Yürüyoruz…