KAMBİYO İŞLEMLERİNDE UYGULANAN BSMV ORANI DÜŞÜRÜLDÜ - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Finansal Bilgilerin Karşılıklı Değişimi
Finansal Bilgilerin Karşılıklı Değişimi
29 Eylül 2020
Sistem Global Danışmanlık Tevki̇fat Oranlari Yil Sonuna Kadar Düşürüldü
TEVKİFAT ORANLARI YIL SONUNA KADAR DÜŞÜRÜLDÜ
30 Eylül 2020
Sistem Global Danışmanlık Finansal Bilgilerin Karşılıklı Değişimi
Finansal Bilgilerin Karşılıklı Değişimi
29 Eylül 2020
Sistem Global Danışmanlık Tevki̇fat Oranlari Yil Sonuna Kadar Düşürüldü
TEVKİFAT ORANLARI YIL SONUNA KADAR DÜŞÜRÜLDÜ
30 Eylül 2020

KAMBİYO İŞLEMLERİNDE UYGULANAN BSMV ORANI DÜŞÜRÜLDÜ

Sistem Global Danışmanlık Kambi̇yo İşlemleri̇nde Uygulanan Bsmv Orani Düşürüldü

30 Eylül 2020 tarihli ve 31260 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3031 Sayılı Karar ile kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden hesaplanması gereken banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) oranı binde 2’ye düşürüldü.

Hatırlanacağı üzere, 7194 Sayılı Kanun ile 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununda yapılan değişiklik ile “binde 1” olan BSMV, 07.12.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere “binde 2” ye yükseltilmişti. Ayrıca aynı madde ile Cumhurbaşkanına da vergi oranını Kambiyo muamelelerinde on katına, vergiye tabi diğer muamelelerde ise kanuni seviyesine kadar artırma yetkisi verilmiş, 24.05.2020 tarihli ve 2568 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile “binde 2” olan BSMV oranı “yüzde 1” e yükseltilmişti.

Bu defa da 30.09.2020 tarihli ve 3031 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; Kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden hesaplanması gereken BSMV nin nispeti 30.09.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, “yüzde 1” den “binde 2” e düşürülmüştür.

Aşağıda sayılan kambiyo muamelelerinde ise BSMV oranı satış tutarı üzerinden sıfır olarak uygulanacaktır.

  • Bankalar ile yetkili müesseselerin kendi aralarında veya birbirlerine yaptıkları kambiyo satışları,
  • Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan kambiyo satışları,
  • Döviz kredisinin ödenmesine yönelik olarak, döviz kredisi kullanılan ya da kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışları,
  • Sanayi sicil belgesini haiz işletmelere yapılan kambiyo satışları,
  • İhracatçı Birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo satışları,
  • Bankacılık Kanunu uyarınca finansal kuruluş faaliyeti kabul edilen faaliyetlerden en az birini yapan yurt dışında mukim kuruluşlara yapılan kambiyo satışları.

Buna göre, döviz satış ve fiziki olmayan altın satış işlemlerinde (bankalar nezdinde açılan altın mevduat ya da yatırım hesapları) satış bedeli üzerinden binde 2 oranında BSMV uygulanacaktır.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…