TEVKİFAT ORANLARI YIL SONUNA KADAR DÜŞÜRÜLDÜ - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Kambi̇yo İşlemleri̇nde Uygulanan Bsmv Orani Düşürüldü
KAMBİYO İŞLEMLERİNDE UYGULANAN BSMV ORANI DÜŞÜRÜLDÜ
30 Eylül 2020
Sistem Global Danışmanlık Teknoparklar Ve Ar-Ge, Tasarim Merkezleri̇ Kendi̇ni̇ Güncelli̇yor
TEKNOPARKLAR VE AR-GE, TASARIM MERKEZLERİ KENDİNİ GÜNCELLİYOR
1 Ekim 2020
Sistem Global Danışmanlık Kambi̇yo İşlemleri̇nde Uygulanan Bsmv Orani Düşürüldü
KAMBİYO İŞLEMLERİNDE UYGULANAN BSMV ORANI DÜŞÜRÜLDÜ
30 Eylül 2020
Sistem Global Danışmanlık Teknoparklar Ve Ar-Ge, Tasarim Merkezleri̇ Kendi̇ni̇ Güncelli̇yor
TEKNOPARKLAR VE AR-GE, TASARIM MERKEZLERİ KENDİNİ GÜNCELLİYOR
1 Ekim 2020

TEVKİFAT ORANLARI YIL SONUNA KADAR DÜŞÜRÜLDÜ

Sistem Global Danışmanlık Tevki̇fat Oranlari Yil Sonuna Kadar Düşürüldü

30 Eylül 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 3032 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile mevduat faizleri ve katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarına uygulanacak tevkifat oranları yıl sonuna kadar düşürüldü.

Karar uyarınca, 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) vadesiz ve özel cari hesaplara ve 30/09/2020 ila 31/12/2020 tarihleri arasında (bu tarih dâhil) açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen hesaplara ödenecek faizler ve kâr paylarına aşağıda yer alan oranlar uygulanacaktır.

  Eski Tevkifat Oranı (%)Yeni Tevkifat Oranı (%)
Mevduat faizlerinden;  
Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli      hesaplarda155
1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda123
1 yıldan uzun vadeli hesaplarda100
Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda00
Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından;  
Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda155
1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda123
1 yıldan uzun vadeli hesaplarda100

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…