Katma Değer Vergisi Kanununda Uzatılan Süreler - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Konaklama Vergisinin Yürürlük Tarihini Ertelendi
Konaklama Vergisinin Yürürlük Tarihini Ertelendi
18 Kasım 2020
Sistem Global Danışmanlık Kurumlar Vergi Kanununda Uzatılan Süreler
Kurumlar Vergi Kanununda Uzatılan Süreler
18 Kasım 2020
Sistem Global Danışmanlık Konaklama Vergisinin Yürürlük Tarihini Ertelendi
Konaklama Vergisinin Yürürlük Tarihini Ertelendi
18 Kasım 2020
Sistem Global Danışmanlık Kurumlar Vergi Kanununda Uzatılan Süreler
Kurumlar Vergi Kanununda Uzatılan Süreler
18 Kasım 2020

Katma Değer Vergisi Kanununda Uzatılan Süreler

Sistem Global Danışmanlık Katma Değer Vergisi Kanununda Uzatılan Süreler

7256 Sayılı Kanun ile;

– KDV Kanununun geçici 17 nci maddesinde yer alan uygulamanın süresi 31/12/2025 tarihine kadar uzatılmaktadır. Böylece, dahilde işleme rejimi kapsamında ithal ürünlerin vergisiz temini nedeniyle, bu alanda yerli üreticiler aleyhine rekabet eşitsizliği oluşmasını önlemek üzere, dahilde işleme izin belgesine sahip mükelleflerin yurt içinden temin edecekleri maddelerde 3065 sayılı Kanunun 11/1-c maddesinde düzenlenen tecil- terkin uygulaması kapsamında işlem yapılabilmesine devam edilmesi sağlanmaktadır.

– KDV Kanununun geçici 23 üncü maddesinde yer alan uygulama süresi 31/12/2023 tarihine kadar uzatılmaktadır. Böylece, Milli Eğitim Bakanlığına bilgisayar ve donanımlarının bedelsiz teslimleri, bunlara ilişkin yazılım teslimi ve hizmetleri ile bu mal ve hizmetlerin bağışı yapacak olanlara teslim ve ifasına sağlanan KDV istisnasına devam edilmesi sağlanmaktadır.

 – KDV Kanununun geçici 40 ıncı maddesinde yer alan 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finali için sağlanan istisnanın, UEFA’nın yeni takvimine uygun olarak 2021 finali için geçerli olması sağlanmıştır.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…