ŞİRKETLERE DEPREM VERGİSİ GELDİ - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Olağan Genel Kurul Toplantilarinizi Gerçekleşti̇rdi̇ni̇z Mi̇?
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTILARINIZI GERÇEKLEŞTİRDİNİZ Mİ?
9 Mart 2023
Sistem Global Danışmanlık Deprem Vergi̇si̇nde Deği̇şi̇kli̇ğe Gi̇di̇ldi̇
DEPREM VERGİSİNDE DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ
9 Mart 2023
Sistem Global Danışmanlık Olağan Genel Kurul Toplantilarinizi Gerçekleşti̇rdi̇ni̇z Mi̇?
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTILARINIZI GERÇEKLEŞTİRDİNİZ Mİ?
9 Mart 2023
Sistem Global Danışmanlık Deprem Vergi̇si̇nde Deği̇şi̇kli̇ğe Gi̇di̇ldi̇
DEPREM VERGİSİNDE DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ
9 Mart 2023

ŞİRKETLERE DEPREM VERGİSİ GELDİ

Sistem Global Danışmanlık Şi̇rketlere Deprem Vergi̇si̇ Geldi̇

Deprem yaralarının sarılması amacıyla kurumlar vergisi mükellefi olan şirketlere ek vergi geldi. TBMM Genel Kurulunda gece yarısı önergesiyle getirilen ek vergi, şirketlerin 2022 yılı gelirleri için verecekleri beyannamelerinde indirim konusu yapılan indirim ve istisnalar üzerinden %10 oranında tahsil edilecek.

Kurumlar vergisi mükellefleri tarafından 2022 yılına ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinde gösterilmek suretiyle, kurum kazancından indirim konusu yapılan istisna ve indirim tutarları ile indirimli kurumlar vergisine tabi matrahları üzerinden, dönem kazancı ile ilişkilendirilmeksizin %10 oranında; kurumlar vergisi istisnaları ile yurtdışından elde edilen ve en az %15 oranında vergi yükü taşıdığı tevsik edilen istisna kazançlar üzerinden ise %5 oranında tek seferlik ek vergi alınacak.

Depremden etkilenen 11 il ile Sivas’ın Gürün ilçesindeki kurumlar vergisi mükellefleri kapsam dışında tutuldu.

Hesaplanacak ve bu verginin ilk taksiti kurumlar vergisinin ödeme süresi içinde, ikinci taksiti bu süreyi takip eden dördüncü ayda ödenecek.

Hesaplanan söz konusu vergi, gider ve indirim olarak dikkate alınmayacak; kurumlar vergisi, geçici vergi ve tevkif suretiyle kesilen vergiler ile varsa yurt dışında ödenen vergiler dahil hiçbir vergiden mahsup edilmesine imkan tanınmayacak.

Söz konusu verginin, ilk taksiti kurumlar vergisi ödeme süresi içinde, ikincisi ise bu süreyi takip eden dördüncü ayda olmak üzere iki taksitte ödenecek.

İlgili kanun maddesi aşağıdaki gibi meclisten geçmiştir.

“Kurumlar vergisi mükellefleri tarafından, 2022 yılına ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinde gösterilmek suretiyle, kurum kazancından indirim konusu yapılan istisna ve indirim tutarları ile indirimli kurumlar vergisine tabi matrahları üzerinden, dönem kazancı ile ilişkilendirilmeksizin %10 oranında, 5520 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde düzenlenen istisna ile yurtdışından elde edilen ve en az %15 oranında vergi yükü taşıdığı tevsik edilen istisna kazançlar üzerinden ise %5 oranında ek vergi hesaplanır ve bu verginin ilk taksiti kurumlar vergisinin ödeme süresi içinde, ikinci taksiti bu süreyi takip eden dördüncü ayda ödenir.”

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Şirketinizin Kuruluşundan Globalleşmesine Kadar Her Adımda Sizinle Birlikte Yürüyoruz…