DEPREM VERGİSİNDE DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Şi̇rketlere Deprem Vergi̇si̇ Geldi̇
ŞİRKETLERE DEPREM VERGİSİ GELDİ
9 Mart 2023
Sistem Global Danışmanlık Deprem Bölgeleri̇ İçi̇n Vergi̇sel Avantajlar Geli̇yor
DEPREM BÖLGELERİ İÇİN VERGİSEL AVANTAJLAR GELİYOR
10 Mart 2023
Sistem Global Danışmanlık Şi̇rketlere Deprem Vergi̇si̇ Geldi̇
ŞİRKETLERE DEPREM VERGİSİ GELDİ
9 Mart 2023
Sistem Global Danışmanlık Deprem Bölgeleri̇ İçi̇n Vergi̇sel Avantajlar Geli̇yor
DEPREM BÖLGELERİ İÇİN VERGİSEL AVANTAJLAR GELİYOR
10 Mart 2023

DEPREM VERGİSİNDE DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ

Sistem Global Danışmanlık Deprem Vergi̇si̇nde Deği̇şi̇kli̇ğe Gi̇di̇ldi̇

8 Mart tarihinde mecliste kabul edilen deprem vergisine ilişkin maddede 9 Mart tarihinde devam edilen görüşmelerde değişikliğe gidildi.

Buna göre Teknopark, Ar-Ge Merkezi ve Tasarım Merkezi firmalarından mikro ve küçük işletmeler deprem vergisi ödemeyecek.

Buna göre mikro ve küçük işletmelerin teknoloji geliştirme bölgeleri ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinden elde ettikleri istisnaya ve indirime konu kazançları ek vergi kapsamından çıkarılmıştır.

Peki mikro ve küçük işletme nedir?
Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkındaki Yönetmeliğe göre ;

Mikro işletme: On kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri beş milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.

Küçük işletme: Elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri elli milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Şirketinizin Kuruluşundan Globalleşmesine Kadar Her Adımda Sizinle Birlikte Yürüyoruz…