TCMB ÖZET DÖVİZ POZİSYONU FORMU YÜKÜMLÜLÜĞÜ GÜNCELLENDİ - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Bağ-Kur Pri̇m Borçlari İçi̇n Yapilandirma Ekrani Açilmiştir
BAĞ-KUR PRİM BORÇLARI İÇİN YAPILANDIRMA EKRANI AÇILMIŞTIR
10 Nisan 2023
Sistem Global Danışmanlık Sgk Eyt Teşvi̇k Genelgesi̇ Yayimlandi
SGK EYT TEŞVİK GENELGESİ YAYIMLANDI
19 Nisan 2023
Sistem Global Danışmanlık Bağ-Kur Pri̇m Borçlari İçi̇n Yapilandirma Ekrani Açilmiştir
BAĞ-KUR PRİM BORÇLARI İÇİN YAPILANDIRMA EKRANI AÇILMIŞTIR
10 Nisan 2023
Sistem Global Danışmanlık Sgk Eyt Teşvi̇k Genelgesi̇ Yayimlandi
SGK EYT TEŞVİK GENELGESİ YAYIMLANDI
19 Nisan 2023

TCMB ÖZET DÖVİZ POZİSYONU FORMU YÜKÜMLÜLÜĞÜ GÜNCELLENDİ

Sistem Global Danışmanlık Tcmb Özet Dövi̇z Pozi̇syonu Formu Yükümlülüğü Güncellendi̇

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, (TCMB) firmaların Sistemik Risk Veri Takip Sistemi (SRVTS) üzerinden yapacakları özet döviz pozisyonu raporlamasına ilişkin bildirim yükümlülüğünde süre ve kapsam bakımından kolaylaştırmalar yaptı.

Merkez Bankası’nın 12 Nisan 2022 tarih ve E-TCMB.80372040-010.07.01-731 sayılı özel bankalara ilettiği yazısında revize edilen özet döviz pozisyonu formu yükümlülüğüne ilişkin yeni hadler ve süreler aşağıda açıklanmıştır.

Bilindiği üzere, nakdi ve gayri nakdi kredi bakiyesi 5 milyon TL ve üzerinde olan, 5411 sayılı Bankacılık Kanununda tanımlanan banka ve finansal kuruluşlar haricindeki tüzel kişiler tarafından hazırlanacak özet döviz pozisyon raporunun, takip eden ayın ilk 10 iş günü içerisinde, bu raporlama amacıyla oluşturulan https://tcmbveri.gov.tr/ adresinde yer alan “Özet Döviz Pozisyon Raporu” linki üzerinden doldurularak TCMB’ye bildirmesi gerekmekteydi.

Raporlama sürecinde ilgili taraflardan alınan geri bildirimler değerlendirilmiş, geçiş sürecinin kolaylaştırılması için söz konusu raporlamanın kapsam ve süresinde aşağıda belirtilen değişiklikler yapılmıştır.

  1. Merkezi olağanüstü hâl ilan edilen deprem ilerinde bulunan firmalar, olağanüstü halin devamı süresince raporlama zorunluluğundan muaf tutulmuştur.
  2. Raporlama yükümlülüğü kapsamına girecek firmaların belirlenmesinde esas alınan, yurt içi tüm bankalardaki nakdi ve gayri nakdi toplam kredi bakiyesi alt sınırı 5 milyon TL’den 10 milyon TL’ye yükseltilmiştir.
  3. Aylık özet döviz pozisyon raporu için bildirim süresi “takip eden ayın ilk 10 iş günü” yerine “takip eden ayın son günü” olarak değiştirilmiştir.

Ayrıca:

a. Yurt içi tüm bankalardaki nakdi ve gayri nakdi toplam kredi bakiyesi 10 milyon TL ile 50 milyon TL arasında olan firmaların raporlama yükümlülüğü 2024 yılı ocak ayına ilişkin raporla başlamak üzere ertelenmiştir.

b. Yurt içi tüm bankalardaki nakdi ve gayri nakdi toplam kredi bakiyesi 50 milyon TL ve üzerinde olan firmalar için ise Mart ve Nisan 2023 aylarına ilişkin raporlamaların en geç bildirim süresi 30 Haziran 2023’e uzatılmıştır.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Şirketinizin Kuruluşundan Globalleşmesine Kadar Her Adımda Sizinle Birlikte Yürüyoruz…