TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KURUMLAR VERGİSİ KAZANÇ İSTİSNASI 31/12/2028 TARİHİNE KADAR UYGULANABİLECEK - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık 1711 - Yapay Zeka Ekosi̇stem Çağrisi Açildi!
1711 – YAPAY ZEKA EKOSİSTEM ÇAĞRISI AÇILDI!
11 Şubat 2022
Sistem Global Danışmanlık Teknoloji̇ Geli̇şti̇rme Bölgeleri̇ Fi̇rmalari 31/12/2022 Tari̇hi̇ne Kadar Gi̇ri̇şi̇m Sermayesi̇ Uygulamasini Hayata Geçi̇recek
TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ FİRMALARI 31/12/2022 TARİHİNE KADAR GİRİŞİM SERMAYESİ UYGULAMASINI HAYATA GEÇİRECEK
11 Şubat 2022
Sistem Global Danışmanlık 1711 - Yapay Zeka Ekosi̇stem Çağrisi Açildi!
1711 – YAPAY ZEKA EKOSİSTEM ÇAĞRISI AÇILDI!
11 Şubat 2022
Sistem Global Danışmanlık Teknoloji̇ Geli̇şti̇rme Bölgeleri̇ Fi̇rmalari 31/12/2022 Tari̇hi̇ne Kadar Gi̇ri̇şi̇m Sermayesi̇ Uygulamasini Hayata Geçi̇recek
TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ FİRMALARI 31/12/2022 TARİHİNE KADAR GİRİŞİM SERMAYESİ UYGULAMASINI HAYATA GEÇİRECEK
11 Şubat 2022

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KURUMLAR VERGİSİ KAZANÇ İSTİSNASI 31/12/2028 TARİHİNE KADAR UYGULANABİLECEK

Sistem Global Danışmanlık Teknoloji̇ Geli̇şti̇rme Bölgeleri̇ Kurumlar Vergi̇si̇ Kazanç İsti̇snasi 31/12/2028 Tari̇hi̇ne Kadar Uygulanabi̇lecek

10 Şubat 2022 tarihli 31746 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile birlikte Teknoloji Geliştirme Bölgeleri yönetmeliğinde bazı değişikliklere gidilmiş olmakla birlikte, bazı ilavelerde gerçekleştirilmiştir.

Değiştirilen hususlar ile yeni eklenen konuları yayımlayacağımız bültenler ile birlikte sizlere iletmiş olacağız.

Yönetmeliğin Muafiyet, İndirim ve İstisnalar Başlığı, “Muafiyet, İndirim ve İstisnalar, Desteklenecek Programlar, Doktora Öğrenci Desteği, Girişim Sermayesi Uygulamaları, Bölgenin İzlenmesi ve Denetimi” şeklinde değiştirilmiş olup; TGB Kurumlar Vergisi Kazanç İstisnası uygulamasının 5 yıl süre ile uzatıldığına ilişkin madde aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

  • “Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu Bölgedeki yazılım, tasarım veya Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31/12/2028 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır…”
  • “Yönetici şirketlerin, Kanunun uygulanması ile ilgili her türlü faaliyetleri sonucunda elde ettikleri kazançları 31/12/2028 tarihine kadar kurumlar vergisinden müstesnadır…” 

Böylece 3 Şubat 2021 tarihinde yayımlanan 7263 Sayılı Kanun ile birlikte 31/12/2028 tarihine uzatılan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kurumlar Vergisi Kazanç İstisnası, 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanun Yönetmeliğinde de yerini almıştır.

Yönetmeliğin detaylı metnine ulaşmak için tıklayınız>>

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…