TÜBİTAK- TEYDEB MALİ RAPOR HAZIRLAMA KILAVUZU YENİLENDİ! - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Ülke Bazli Rapor Bi̇ldi̇ri̇mi̇ İçi̇n Son Tari̇h 30 Eki̇m 2020!
ÜLKE BAZLI RAPOR BİLDİRİMİ İÇİN SON TARİH 30 EKİM 2020!
27 Ekim 2020
Sistem Global Danışmanlık Tübi̇tak- Teydeb Mali̇ Rapor Hazirlama Kilavuzu Önemli̇ Deği̇şi̇kli̇kler
TÜBİTAK- TEYDEB MALİ RAPOR HAZIRLAMA KILAVUZU ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER
12 Kasım 2020
Sistem Global Danışmanlık Ülke Bazli Rapor Bi̇ldi̇ri̇mi̇ İçi̇n Son Tari̇h 30 Eki̇m 2020!
ÜLKE BAZLI RAPOR BİLDİRİMİ İÇİN SON TARİH 30 EKİM 2020!
27 Ekim 2020
Sistem Global Danışmanlık Tübi̇tak- Teydeb Mali̇ Rapor Hazirlama Kilavuzu Önemli̇ Deği̇şi̇kli̇kler
TÜBİTAK- TEYDEB MALİ RAPOR HAZIRLAMA KILAVUZU ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER
12 Kasım 2020

TÜBİTAK- TEYDEB MALİ RAPOR HAZIRLAMA KILAVUZU YENİLENDİ!

Sistem Global Danışmanlık Tübi̇tak- Teydeb Mali̇ Rapor Hazirlama Kilavuzu Yeni̇lendi̇!

Bilindiği gibi TÜBİTAK-Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) bünyesinde yürütülen destek programları için mevcut durumda 3 farklı Mali Rapor Hazırlama Kılavuzu bulunmaktadır.
 
Söz konusu 3 farklı Mali Rapor Hazırlama Kılavuzu TEYDEB tarafından yürütülen aşağıda belirtilen destek programlarını kapsayacak şekilde tek bir Mali Rapor Hazırlama Kılavuzu olarak güncellenmiştir.

  • Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı (1501)
  • Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı (1505)
  • KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı (1507)
  • Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı (1509)
  • Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı (1511)
  • Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı (BİGG)(1512)
  • Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı (1513)
  • Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı (1515)
  • Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı (1601)
  • Yenilik Destek Programı

Mevcut Mali Rapor Hazırlama Kılavuzları 31.12.2020 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılacaktır.   Güncellenen Mali Rapor Hazırlama Kılavuzu ise 01.01.2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

Güncellenen Mali Rapor Hazırlama Kılavuzu https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/21566/maliraporhazirlamakilavuzus01.pdf adresinde yayımlanmıştır. 

Mevcut Mali Rapor Hazırlama Kılavuzları 31 Aralık 2020 tarihine kadar geçerli olacağından, TÜBİTAK/TEYDEB web adresindeki ilgili programların altında yer alan Mali Rapor Hazırlama Kılavuzları ve Gider Formları 1 Ocak 2021 tarihinden sonra güncellenecektir.

Yeni kılavuzla yürürlüğe giren değişikliklere ilişkin bülten çalışmamız da kısa süre içerisinde yayınlanacaktır.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…