TÜBİTAK- TEYDEB MALİ RAPOR HAZIRLAMA KILAVUZU YENİLENDİ! - Sistem Global
Sistem Global Tübi̇tak- Teydeb Mali̇ Rapor Hazirlama Kilavuzu Yeni̇lendi̇!
ÜLKE BAZLI RAPOR BİLDİRİMİ İÇİN SON TARİH 30 EKİM 2020!
27 Ekim 2020
Sistem Global Tübi̇tak- Teydeb Mali̇ Rapor Hazirlama Kilavuzu Yeni̇lendi̇!
TÜBİTAK- TEYDEB MALİ RAPOR HAZIRLAMA KILAVUZU ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER
12 Kasım 2020

TÜBİTAK- TEYDEB MALİ RAPOR HAZIRLAMA KILAVUZU YENİLENDİ!

Sistem Global Tübi̇tak- Teydeb Mali̇ Rapor Hazirlama Kilavuzu Yeni̇lendi̇!

Bilindiği gibi TÜBİTAK-Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) bünyesinde yürütülen destek programları için mevcut durumda 3 farklı Mali Rapor Hazırlama Kılavuzu bulunmaktadır.
 
Söz konusu 3 farklı Mali Rapor Hazırlama Kılavuzu TEYDEB tarafından yürütülen aşağıda belirtilen destek programlarını kapsayacak şekilde tek bir Mali Rapor Hazırlama Kılavuzu olarak güncellenmiştir.

  • Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı (1501)
  • Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı (1505)
  • KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı (1507)
  • Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı (1509)
  • Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı (1511)
  • Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı (BİGG)(1512)
  • Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı (1513)
  • Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı (1515)
  • Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı (1601)
  • Yenilik Destek Programı

Mevcut Mali Rapor Hazırlama Kılavuzları 31.12.2020 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılacaktır.   Güncellenen Mali Rapor Hazırlama Kılavuzu ise 01.01.2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

Güncellenen Mali Rapor Hazırlama Kılavuzu https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/21566/maliraporhazirlamakilavuzus01.pdf adresinde yayımlanmıştır. 

Mevcut Mali Rapor Hazırlama Kılavuzları 31 Aralık 2020 tarihine kadar geçerli olacağından, TÜBİTAK/TEYDEB web adresindeki ilgili programların altında yer alan Mali Rapor Hazırlama Kılavuzları ve Gider Formları 1 Ocak 2021 tarihinden sonra güncellenecektir.

Yeni kılavuzla yürürlüğe giren değişikliklere ilişkin bülten çalışmamız da kısa süre içerisinde yayınlanacaktır.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…