TÜBİTAK-TEYDEB TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN DESTEK PROGRAMLARINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER! - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık 2023 İlk Çeyrek Türki̇ye Diş Ti̇caret Veri̇leri̇ Değerlendi̇rmesi̇
2023 İLK ÇEYREK TÜRKİYE DIŞ TİCARET VERİLERİ DEĞERLENDİRMESİ
31 Mayıs 2023
Sistem Global Danışmanlık Kurumlar/Geli̇r Vergi̇si̇ Beyanindan Sonra Bu Raporlari Hazirlamayi Ve Tesli̇mi̇ni̇ Unutmayin!
KURUMLAR/GELİR VERGİSİ BEYANINDAN SONRA BU RAPORLARI HAZIRLAMAYI VE TESLİMİNİ UNUTMAYIN!
1 Haziran 2023
Sistem Global Danışmanlık 2023 İlk Çeyrek Türki̇ye Diş Ti̇caret Veri̇leri̇ Değerlendi̇rmesi̇
2023 İLK ÇEYREK TÜRKİYE DIŞ TİCARET VERİLERİ DEĞERLENDİRMESİ
31 Mayıs 2023
Sistem Global Danışmanlık Kurumlar/Geli̇r Vergi̇si̇ Beyanindan Sonra Bu Raporlari Hazirlamayi Ve Tesli̇mi̇ni̇ Unutmayin!
KURUMLAR/GELİR VERGİSİ BEYANINDAN SONRA BU RAPORLARI HAZIRLAMAYI VE TESLİMİNİ UNUTMAYIN!
1 Haziran 2023

TÜBİTAK-TEYDEB TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN DESTEK PROGRAMLARINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER!

Sistem Global Danışmanlık Tübi̇tak-Teydeb Tarafindan Yürütülen Destek Programlarinda Önemli̇ Deği̇şi̇kli̇kler!

31.05.2023 tarihli Tübitak’ ın yaptığı duyuruyla TEYDEB tarafından yürütülen pek çok destek programını kapsayacak şekilde bazı güncellemeler yapılmıştır.

Güncellenen değişikliklerden bir kısmı aşağıdaki gibidir;

  1. Rapor gönderim süresi 3 aydan 2 aya indirilmiştir. Bu değişiklikle 30 Eylül 2023 tarihinde gönderilecek olan 2023/1 dönem raporları en geç 31 Ağustos 2023 tarihine kadar, 31 Mart 2024 tarihinde gönderilecek olan 2023/2 dönem raporları da en geç 29 Şubat 2024 tarihine kadar TÜBİTAK’a gönderilecektir.
  2. Desteklenen projelerde destek oranının hesabında kuruluşun proje başvuru tarihindeki kuruluş ölçeği dikkate alınacak ve proje destek süresince destek oranı sabit kalacaktır.
  3. 5746 sayılı Kanun kapsamında yararlanılmamış teşvik ve desteğin yararlanılmış gibi hesaplanarak düşürülme zorunluluğu kaldırılmıştır.
  4. KOBİ Yönetmeliği çerçevesinde mikro işletme sınıfında olan kuruluşların projede görev alan şirket ortaklarının maliyetleri desteklenecek, ancak mikro işletme sınıfında olmayan kuruluşların projede görev alan şirket ortaklarının maliyetleri desteklenmeyecektir.
  5. Aynı kuruluşta veya farklı kuruluşlarda çalışan ve projede görev alan personel için aylık olarak TÜBİTAK’a en fazla 30 günlük maliyet beyan edilebilecektir.
  6. Mali müşavirlik proje harcamaları değerlendirme raporu elektronik imza kullanılarak sadece elektronik ortamda alınabilecektir. Ayrıca proje kapsamında yapılan harcama ve giderlerle ilgili gider formları da elektronik ortamda hazırlanarak elektronik imzalı olarak TÜBİTAK’a gönderilecektir.
  7. Destek bitiş tarihinden sonra olan dönem/dönemlere ait mali müşavirlik ücretleri desteklenecektir.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Şirketinizin Kuruluşundan Globalleşmesine Kadar Her Adımda Sizinle Birlikte Yürüyoruz…