ÜSTYAPILARIN TAHLİYESİ VE MALLARIN TASFİYESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Tübi̇tak Teydeb 1501/1507 2023-Deprem Bölgesi̇ Özel Çağrisi Açildi
TÜBİTAK TEYDEB 1501/1507 2023-DEPREM BÖLGESİ ÖZEL ÇAĞRISI AÇILDI
13 Şubat 2023
Sistem Global Danışmanlık Değerli̇ Konut Vergi̇si̇ Beyannamesi̇ Vermek İçi̇n Son Gün 20 Şubat
DEĞERLİ KONUT VERGİSİ BEYANNAMESİ VERMEK İÇİN SON GÜN 20 ŞUBAT
16 Şubat 2023
Sistem Global Danışmanlık Tübi̇tak Teydeb 1501/1507 2023-Deprem Bölgesi̇ Özel Çağrisi Açildi
TÜBİTAK TEYDEB 1501/1507 2023-DEPREM BÖLGESİ ÖZEL ÇAĞRISI AÇILDI
13 Şubat 2023
Sistem Global Danışmanlık Değerli̇ Konut Vergi̇si̇ Beyannamesi̇ Vermek İçi̇n Son Gün 20 Şubat
DEĞERLİ KONUT VERGİSİ BEYANNAMESİ VERMEK İÇİN SON GÜN 20 ŞUBAT
16 Şubat 2023

ÜSTYAPILARIN TAHLİYESİ VE MALLARIN TASFİYESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

Sistem Global Danışmanlık Üstyapilarin Tahli̇yesi̇ Ve Mallarin Tasfi̇yesi̇ne İli̇şki̇n Hükümlerde Deği̇şi̇kli̇kler Yapildi

Serbest bölgeler uygulama yönetmeliğinde yapılan değişikliklerle üstyapıların tahliyesi ve malların tasfiyesine ilişkin çeşitli hükümlerde değişiklikler yapılmış, Bakanlar Kurulu’na tanınan yetkiler Cumhurbaşkanlığı’na devredilmiş, Yurt Dışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’ne verilen yetkiler kaldırılıp sadece Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü’ne yetki tanımlanmıştır.

Yapılan değişikliklere sırayla bakarsak;

  • Yönetmeliğin dayanak hükümlerinin düzenlendiği 3. maddeye Serbest Bölgeler Kanununun ‘üstyapıların tahliyesi ve malların tasfiyesi’ başlıklı ek 5. maddesi de eklenmiştir.
  • Yönetmelikte geçen Genel Müdür tanımından ‘Yurt Dışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürü’ ifadesi çıkartılmış sadece ‘Serbest Bölgeler Genel Müdürü’nü, Genel Müdürlük olarak da Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü’nü ifade ettiği belirtilmiştir.
  • Arazisi hazineye ait bina ve tesislerin faaliyet ruhsatı süresinin sona ermesi veya faaliyet ruhsatının iptali halinde başkaca bir işleme gerek kalmaksızın hazineye intikali sağlanmış, tasarruf yetkisi Ticaret Bakanlığı’na verilmiştir.
  • Bölgede faaliyet ruhsatı süresi sona eren yatırımcı kullanıcıların, aynı bina ve tesislerde faaliyetlerine ara vermeden devam etmek istemeleri halinde; aynı bina ve tesisler ya da bu bina ve tesislerin üzerinde bulunduğu parsellerin İşleticisi veya Bölge Kurucu ve İşleticisi tarafından kendilerine öncelikli olarak kiralanması sağlanmıştır.
  • Bölgedeki kira tarifeleri ve kira sözleşmelerinde yer alması gereken özel şartlarda değişikliğe gidilmiş, faaliyet ruhsatının süresi sona erdiğinde veya iptalinde kullanıcıya verilecek tahliye süresinde kira ödeme yükümlülüğü eklenmiştir.
  • ‘İcra ve Tasfiye İşlemleri’ başlıklı 52. madde ise tamamen değiştirilip ‘Üstyapıların Tahliyesi ve Malların Tasfiyesi’ başlığı ile yeniden düzenlenmiş, böylece Serbest Bölgelerde yapılacak icra işlemleri İcra ve İflas Mevzuatına tabiyken Gümrük Mevzuatının tasfiye hükümlerine bağlanmıştır.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Şirketinizin kuruluşundan globalleşmesine kadar her adımda sizinle birlikte yürüyoruz…