VARLIK BARIŞI İÇİN SON TARİH 31.12.2021! - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Kdv İade Talepleri̇nde Zamanaşimi
KDV İADE TALEPLERİNDE ZAMANAŞIMI
8 Aralık 2021
Sistem Global Danışmanlık Di̇ji̇tal Dönüşüm Çağrisi Kesi̇n Başvuru Tari̇hi̇ Uzatildi!
DİJİTAL DÖNÜŞÜM ÇAĞRISI KESİN BAŞVURU TARİHİ UZATILDI!
9 Aralık 2021
Sistem Global Danışmanlık Kdv İade Talepleri̇nde Zamanaşimi
KDV İADE TALEPLERİNDE ZAMANAŞIMI
8 Aralık 2021
Sistem Global Danışmanlık Di̇ji̇tal Dönüşüm Çağrisi Kesi̇n Başvuru Tari̇hi̇ Uzatildi!
DİJİTAL DÖNÜŞÜM ÇAĞRISI KESİN BAŞVURU TARİHİ UZATILDI!
9 Aralık 2021

VARLIK BARIŞI İÇİN SON TARİH 31.12.2021!

Sistem Global Danışmanlık Varlik Barişi İçi̇n Son Tari̇h 31.12.2021!

7256 Sayılı kanun ile birlikte 17 Kasım 2020 tarihinde yürürlüğe giren Varlık Barışı uygulaması, 30 Haziran 2021 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 4196 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatılmıştı.

Varlık barışı kapsamında aşağıda ki varlıklar tasarrufta bulunulabilir.

  • Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, bu maddedeki hükümler çerçevesinde, 31/12/2021 tarihine kadar Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilirler.
  • Birinci fıkra kapsamına giren varlıklar, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 31/12/2021 tarihine kadar kapatılmasında kullanılabilir. Bu takdirde, defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla, borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye’ye getirilme şartı aranmaksızın bu madde hükümlerinden yararlanılır.
  • Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar, 31/12/2021 tarihine kadar vergi dairelerine bildirilerek kayıt altına alınabilir.

Varlık Barışına ilişkin güncel takvime ilişkin özet tablo ;

Varlık Barışına Konu İşlemTarih
Yurt dışındaki varlığın banka veya aracı kurumlara bildirimi31 Aralık 2021
Yurt dışındaki varlığın Türkiye’ye getirilmesi veya banka veya aracı kurumdaki bir hesaba transferiBildirimin yapıldığı tarihten itibaren 3 ay
Yurt dışındaki varlığın yurt dışındaki kredilerin kapatılmasında kullanılması31 Aralık 2021
Yurt içindeki varlıkların vergi dairesine beyanı31 Aralık 2021
Yurt içindeki varlıkların yasal defterlere kaydı31 Aralık 2021

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…