VERGİ USUL KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık 2021 Asgari̇ Ücret Tari̇fesi̇
2021 ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
4 Ocak 2021
Sistem Global Danışmanlık Motorlu Taşitlar Vergi̇si̇ Genel Tebli̇ğ Deği̇şi̇kli̇kler
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ DEĞİŞİKLİKLER
4 Ocak 2021
Sistem Global Danışmanlık 2021 Asgari̇ Ücret Tari̇fesi̇
2021 ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
4 Ocak 2021
Sistem Global Danışmanlık Motorlu Taşitlar Vergi̇si̇ Genel Tebli̇ğ Deği̇şi̇kli̇kler
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ DEĞİŞİKLİKLER
4 Ocak 2021

VERGİ USUL KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Sistem Global Danışmanlık Vergi̇ Usul Kanununda Yapilan Deği̇şi̇kli̇kler

Vergi usul kanununda yer alan “maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan maktu had ve miktarların yüzde 5 ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Bakanlar Kurulu, bu suretle tespit edilen had ve miktarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye, nispi hadleri ise iki katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye veya tekrar kanuni seviyesine getirmeye yetkilidir.”

Bu hüküm göz önüne alınarak, Vergi Usul Kanununun 2020yılında uygulanan miktarların ve hadlerin, 2020 yılı için %9,11 olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması belirlenen ve 01.01.2021 tarihinden itibaren uygulanacak olan miktarlar ve hadler ekli listede gösterilmiştir.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…