MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ DEĞİŞİKLİKLER - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Vergi̇ Usul Kanununda Yapilan Deği̇şi̇kli̇kler
VERGİ USUL KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
4 Ocak 2021
Sistem Global Danışmanlık Geli̇r Vergi̇si̇ Genel Tebli̇ğ Deği̇şi̇kli̇kleri̇
GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ DEĞİŞİKLİKLERİ
4 Ocak 2021
Sistem Global Danışmanlık Vergi̇ Usul Kanununda Yapilan Deği̇şi̇kli̇kler
VERGİ USUL KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
4 Ocak 2021
Sistem Global Danışmanlık Geli̇r Vergi̇si̇ Genel Tebli̇ğ Deği̇şi̇kli̇kleri̇
GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ DEĞİŞİKLİKLERİ
4 Ocak 2021

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ DEĞİŞİKLİKLER

Sistem Global Danışmanlık Motorlu Taşitlar Vergi̇si̇ Genel Tebli̇ğ Deği̇şi̇kli̇kler

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun “Yetki” başlıklı 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında, “Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan taşıt değerleri ve vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.”

Bu hüküm göz önüne alınarak 28/11/2020 tarihli ve 31318 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 521 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilen yeniden değerleme oranı, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası hükmünün verdiği yetkiye dayanılarak % 9,11 olarak yeniden belirlenmiş ve 2021 yılı için uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tutarları Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde gösterilmiştir.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…