10 SORUDA HAMLE (Sağlık Ve Kimya Ürünleri Çağrısı) - Sistem Global Danışmanlık
Sistem Global Danışmanlık Ar-Ge/Tasarim Merkezleri̇ İle Teknopark’larda Dişarida Geçi̇ri̇len Süreleri̇n Uygulamasi
AR-GE/TASARIM MERKEZLERİ İLE TEKNOPARK’LARDA DIŞARIDA GEÇİRİLEN SÜRELERİN UYGULAMASI
17 Ağustos 2021
Sistem Global Danışmanlık Sosyal Si̇gorta İşlemleri̇ Yönetmeli̇ği̇nde Deği̇şi̇kli̇k Yapilmasina Dai̇r Yönetmeli̇k Resmi̇ Gazete'De Yayimlandi
SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI
18 Ağustos 2021
Sistem Global Danışmanlık Ar-Ge/Tasarim Merkezleri̇ İle Teknopark’larda Dişarida Geçi̇ri̇len Süreleri̇n Uygulamasi
AR-GE/TASARIM MERKEZLERİ İLE TEKNOPARK’LARDA DIŞARIDA GEÇİRİLEN SÜRELERİN UYGULAMASI
17 Ağustos 2021
Sistem Global Danışmanlık Sosyal Si̇gorta İşlemleri̇ Yönetmeli̇ği̇nde Deği̇şi̇kli̇k Yapilmasina Dai̇r Yönetmeli̇k Resmi̇ Gazete'De Yayimlandi
SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI
18 Ağustos 2021

10 SORUDA HAMLE (Sağlık ve Kimya Ürünleri Çağrısı)

Sistem Global Danışmanlık 10 Soruda Hamle (Sağlık Ve Kimya Ürünleri Çağrısı)

1.Sağlık ve Kimya çağrısı özelinde hangi alanlar için daha fazla ilgi yatırım imkanı sunulmaktadır?

Bu çağrıda aşağıdaki ürün gruplarında 421 GTIP, 80 de Yenilikçi teknoloji alanında ürün için yatırım imkanı sunulmaktadır. Dikkat çekici alanlar aşağıdaki gibi sıralanmıştır. Bu ürün ve gruplarda yatırım ve Ar-Ge yapacak tüm firmaların 10 milyon TL asgari bütçeyi sunmaları halinde programa başvuru hakkı bulunmaktadır.

 • Kimyasal hammadde
 • Çeşitli alanlarda kullanılacak işlenmiş kimyasal ürünleri
 • Tekstil lifleri ve sentetik iplikleri
 • Tıp ve Sağlık sektöründe kullanılacak kimyasal maddeler
 • Gıda ve takviye gıda maddeleri
 • Çeşitli aşılar
 • Çeşitli ilaçlar
 • Eczacılık maddeleri
 • Protez, implant vb.. tıbbi gereçler
 • Boyarmaddeler
 • Plastik sektörü için hammaddeler
 • Kozmetik malzemeleri
 • Vücut içinde implante edilebilir tıbbi gereçler
 • Çeşitli petrokimya ürünleri
 • Kan ve Kan ürünleri
 • Kanser tedavisinde kullanılan ürünler
 • Biyoteknolojik ilaçlar
 • Yapay doku ve organ ürünleri
 • Tıbbi görüntüleme sistemleri
 • Tıbbi sarf malzemeleri
 • Robotik Cerrahi üniteler

2.Destek kapsamı hangi unsurlardan oluşmaktadır?

HAMLE programı hibrit bir destek sistemine sahiptir. Bu bağlamda “Yatırım Teşvik, TÜBİTAK TEYDEB ve KOSGEB” destekleri programa başvuranlar için alabilecekleri potansiyel teşvik ve hibelerdir. Minimum 10 Milyon TL değerindeki projeye sahip firmalara bu programa başvurma potansiyeline sahiptir.

3.Program kapsamında sadece Ar-Ge yapmak mümkün müdür?

HAMLE programı kapsamında RÜBİTAK TEYDEB 1511 programı ile Ar-Ge desteklerinden faydalanmak mümkündür. Hazırlanacak Ar-Ge projesinin minimum bedelinin 10 Milyon TL olması gerekmektedir. Ancak, Ar-Ge sonrası çıkacak ürünün öncelikli alan listesinde olması şart olup firmanın kendi mevcut altyapı olanakları ile de olsa ürün için yatırım/üretim/satış planlaması şarttır. Yani bu durumda, başvuru dosyası yeni başvuru içermese de üretim/satış için fizibilite çalışması yapılmak durumdadır.

4.Yabancı ortaklı bir şirketler HAMLE Programına başvurabilir mi? Proje paydaşı da yerli firma mı olmalıdır?

Türkiye’de yerleşik bütün sermaye şirketleri, ortaklık yapısına bakılmaksızın programa başvurulabilecektir. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliğinin ilgili hükümleri gereği, proje paydaşının Türkiye’de yerleşik orta veya büyük ölçekli bir işletme olması gerekmektedir. Bununla birlikte, projenin pazar potansiyelini belgelemek amacıyla yabancı firmalardan alınan destek yazısı veya alım talepleri de proje değerlendirme sürecinde pozitif olarak dikkate alınacaktır.
 
5. Ön Başvuruda ne yapmalıyız?

Ön başvuru, Program Portalı üzerinden, firmaya ve projeye ilişkin istenilen bilgilerin girilmesi ile yapılmaktadır. Proje yetkilisi olarak sistem üzerinden e-devlet şifresiyle giriş yapan gerçek kişinin, başvuru sahibi firma adına yetkilendirmesinin yapılabilmesi için Program Portalında örneği verilen yetkilendirme belgelerinin yine bu sayfada yer alan sunumdaki usulle hazırlanarak Bakanlık Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne KEP ile gönderilmesi gerekmektedir. Yetkilendirilmesi yeni yapılacak başvuru sahiplerinin ön başvuruyu tamamlayabilmeleri için yetkilendirme işlemini tamamlamış olmaları gerekmektedir.
 
6. Halihazırda Sanayi Bakanlığı’ ndan aldığımız bir yatırım teşvik belgemiz var ise, yine de HAMLE Programına dahil olabilecek miyiz? Zira HAMLE tarafında destek konularının çok daha geniş olduğunu görmekteyiz; bu durumda yeni bir teşvik belgesi mi düzenlenmelidir?

Yatırım teşvik belgesinde yer alan bir makine ile program başvurusu yapılmamalıdır. Başvuru öncesi yatırım teşvik belgesinden bu makinalar çıkartılarak revize edilir ise başvuru yapılabilir. Aksi halde dosyanın reddedilme durumu olabilecektir.
 
7. Uygulama esaslarında Ar-Ge Yüklenicisi olarak bir tanımlama var. Bu ne demek?

HAMLE programı içerisinde yer alan TÜBİTAK 1511 başvurularında bir veya birden fazla şirketle ortaklı AR-GE projesi sunulabilmektedir. İlgili Ar-Ge Yüklenicisi firma yalnızca Ar-Ge süreçlerinde yer alabilmektedir. Proje kapsamında bir veya daha fazla Ar-Ge yüklenicisiyle iş birliği yapılması öngörülüyorsa, Ar-Ge yüklenicisi adına Ar-Ge başvuru formlarını tamamlayacak gerçek kişinin de aynı usulle Ar-Ge yüklenicisi firma adına yetkilendirmesinin ön başvuru süresi içerisinde yapılmış olması gerekmektedir.

8. Şirketimiz ürün listesinde yer alan GTİP kodlarından birinde faaliyet göstermemektedir. Yine de HAMLE programına başvurabilir miyiz ?

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenecek ürünler, ürün kodu (GTİP) bazında ve/veya yenilikçi teknoloji alanlarına göre tespit edilerek Öncelikli Ürün Listesi Tebliği‘nde yayımlanmaktadır. Dolayısıyla, şirketinizin ana faaliyet alanından bağımsız olarak çağrı ekinde yer alan öncelikli ürün listesindeki ürünlerden birinin üretimini hedeflemeniz durumunda ilgili çağrıya başvuru yapma imkânınız bulunmaktadır.

9. GTİP kodlarını nereden inceleyebiliriz?

Kod listesine http://www.hamle.gov.tr/Home/UrunListesi adresinden ulaşabilirsiniz.

10.Farklı proje konuları için tek bir toplam yatırım maliyeti bildirilebilir mi?

Başvuru kapsamında faaliyete geçecek tesiste birden çok ürünün üretilmesi hedeflenebilir. Bu ürünler arasından temel ürün olarak üretilmesi planlanan ürünün çağrı duyurusunda yer alan ürün listesinde bulunması zorunludur. Aynı tesiste üretilmesi hedeflenen temel ürün haricindeki diğer ürünlerin proje bütünlüğü açısından,

 • Temel ürünün ara girdisi olup projenin daha yüksek katma değer oranıyla hayata geçirilebilecek olmasına katkı sağlama,
 • Temel ürünle aynı makine parkurunda üretilebilme,
 • Kısmi bir ek yatırım ile üretilerek projenin katma değer tutarını artırabilme, niteliklerinden en az birini karşılaması gerekir.

Çağrıya sunulan bir projede bu koşulları sağlayan ürünler için «AR-GE ve Yatırım Desteği» verilebilir.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere info@sistemglobal.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgiyi Tecrübeyle Güce Dönüştürüyoruz…