2020 Yılı Şeffaflık Raporu

Şirketimiz KAYİK denetimine yetkili olmakla birlikte 2020 yılında KAYİK denetimi yapılmadığı için şeffaflık raporu hazırlanmamıştır.

2021 Yılı Şeffaflık Raporu

Şirketimiz KAYİK denetimine yetkili olmakla birlikte 2021 yılında KAYİK denetimi yapılmadığı için şeffaflık raporu hazırlanmamıştır.

2022 Yılı Şeffaflık Raporu

Şirketimiz KAYİK denetimine yetkili olmakla birlikte 2022 yılında KAYİK denetimi yapılmadığı için şeffaflık raporu hazırlanmamıştır.