Şeffaflık Raporları - Sistem Global

2020 Yılı Şeffaflık Raporu

Şirketimiz KAYİK denetimine yetkili olmakla birlikte 2020 yılında KAYİK denetimi yapılmadığı için şeffaflık raporu hazırlanmamıştır.
Online Randevu